İstanbul icra daireleri IBAN numaraları (Çağlayan Adliyesi)

İSTANBUL İCRA DAİRELERİ İBAN NUMARALARI

DAİRESİ

EMANET KASA HS. IBAN NO

HARÇ VE VERGİLER IBAN NO

CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO

İSTANBUL 1.İCRA

TR680001500158007264713905

TR170001500158007299460417

TR730001500158007300568895

DAİRESİ

EMANET KASA HS. IBAN NO

HARÇ VE VERGİLER IBAN NO

CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO

İSTANBUL 2.İCRA

TR020001500158007264298575

TR870001500158007299287467

TR840001500158007300568988

DAİRESİ

EMANET KASA HS. IBAN NO

HARÇ VE VERGİLER IBAN NO

CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO

İSTANBUL 3.İCRA

TR070001500158007265090490

TR440001500158007299319184

TR930001500158007300569020

DAİRESİ

EMANET KASA HS. IBAN NO

HARÇ VE VERGİLER IBAN NO

CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO

İSTANBUL 4.İCRA

TR130001500158007265091352

TR380001500158007299651129

TR860001500158007300569049

DAİRESİ

EMANET KASA HS. IBAN NO

HARÇ VE VERGİLER IBAN NO

CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO

İSTANBUL 5.İCRA

TR500001500158007265091753

TR250001500158007299831104

TR680001500158007300569082

DAİRESİ

EMANET KASA HS. IBAN NO

HARÇ VE VERGİLER IBAN NO

CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO

İSTANBUL 6.İCRA

TR150001500158007265091898

TR560001500158007299360193

TR280001500158007300569123

DAİRESİ

EMANET KASA HS. IBAN NO

HARÇ VE VERGİLER IBAN NO

CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO

İSTANBUL 7.İCRA

TR250001500158007265092009

TR860001500158007299352281

TR820001500158007300569218

DAİRESİ

EMANET KASA HS. IBAN NO

HARÇ VE VERGİLER IBAN NO

CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO

İSTANBUL 8.İCRA

TR950001500158007265092107

TR770001500158007299352346

TR650001500158007300569427

DAİRESİ

EMANET KASA HS. IBAN NO

HARÇ VE VERGİLER IBAN NO

CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO

İSTANBUL 9.İCRA

TR970001500158007265092168

TR490001500158007300570103

TR630001500158007300569463

DAİRESİ

EMANET KASA HS. IBAN NO

HARÇ VE VERGİLER IBAN NO

CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO

İSTANBUL 10.İCRA

TR140001500158007265092207

TR540001500158007299371190

TR400001500158007300569489

DAİRESİ

EMANET KASA HS. IBAN NO

HARÇ VE VERGİLER IBAN NO

CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO

İSTANBUL 11.İCRA

TR510001500158007262224609

TR630001500158007299352986

TR600001500158007300569517

DAİRESİ

EMANET KASA HS. IBAN NO

HARÇ VE VERGİLER IBAN NO

CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO

İSTANBUL 12.İCRA

TR520001500158007265092299

TR160001500158007299353638

TR040001500158007300569555

DAİRESİ

EMANET KASA HS. IBAN NO

HARÇ VE VERGİLER IBAN NO

CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO

İSTANBUL 13.İCRA

TR100001500158007265092376

TR820001500158007299352256

TR240001500158007300569583

DAİRESİ

EMANET KASA HS. IBAN NO

HARÇ VE VERGİLER IBAN NO

CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO

İSTANBUL 14.İCRA

TR070001500158007265092527

TR170001500158007299353135

TR540001500158007300569608

15 – 16 – 17 nci icra daireleri İFLAS işlemlerine baktığından,

1 – 2 – 3 İFLAS daireleri olarak sayfanın sonundadır.

DAİRESİ

EMANET KASA HS. IBAN NO

HARÇ VE VERGİLER IBAN NO

CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO

İSTANBUL 18.İCRA

TR360001500158007290496984

TR770001500158007299374850

TR970001500158007300569627

DAİRESİ

EMANET KASA HS. IBAN NO

HARÇ VE VERGİLER IBAN NO

CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO

İSTANBUL 19.İCRA

TR100001500158007290498519

TR810001500158007299353826

TR900001500158007300569656

DAİRESİ

EMANET KASA HS. IBAN NO

HARÇ VE VERGİLER IBAN NO

CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO

İSTANBUL 20.İCRA

TR300001500158007265083092

TR040001500158007299379171

TR610001500158007300569693

DAİRESİ

EMANET KASA HS. IBAN NO

HARÇ VE VERGİLER IBAN NO

CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO

İSTANBUL 21.İCRA

TR150001500158007273257843

TR650001500158007299371477

TR590001500158007300569923

DAİRESİ

EMANET KASA HS. IBAN NO

HARÇ VE VERGİLER IBAN NO

CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO

İSTANBUL 22.İCRA

TR760001500158007290500241

TR840001500158007299353578

TR300001500158007300569960

DAİRESİ

EMANET KASA HS. IBAN NO

HARÇ VE VERGİLER IBAN NO

CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO

İSTANBUL 23.İCRA

TR800001500158007279989928

TR320001500158007299379249

TR770001500158007300570084

DAİRESİ

EMANET KASA HS. IBAN NO

HARÇ VE VERGİLER IBAN NO

CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO

İSTANBUL 24.İCRA

TR340001500158007279989689

TR570001500158007299355519

TR610001500158007300570081

DAİRESİ

EMANET KASA HS. IBAN NO

HARÇ VE VERGİLER IBAN NO

CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO

İSTANBUL 25.İCRA

TR250001500158007290502323

TR680001500158007299352120

TR020001500158007300570076

DAİRESİ

EMANET KASA HS. IBAN NO

HARÇ VE VERGİLER IBAN NO

CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO

İSTANBUL 26.İCRA

TR480001500158007272670399

TR920001500158007299348002

TR130001500158007300570072

DAİRESİ

EMANET KASA HS. IBAN NO

HARÇ VE VERGİLER IBAN NO

CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO

İSTANBUL 27.İCRA

TR710001500158007279989799

TR640001500158007299356945

TR890001500158007300570062

DAİRESİ

EMANET KASA HS. IBAN NO

HARÇ VE VERGİLER IBAN NO

CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO

İSTANBUL 28.İCRA

TR800001500158007290502206

TR420001500158007299354334

TR960001500158007300570033

DAİRESİ

EMANET KASA HS. IBAN NO

HARÇ VE VERGİLER IBAN NO

CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO

İSTANBUL 29.İCRA

TR840001500158007279989856

TR560001500158007299353015

TR760001500158007300570005

DAİRESİ

EMANET KASA HS. IBAN NO

HARÇ VE VERGİLER IBAN NO

CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO

İSTANBUL 30.İCRA

TR080001500158007292558641

TR600001500158007299355950

TR500001500158007300569988

DAİRESİ

EMANET KASA HS. IBAN NO

HARÇ VE VERGİLER IBAN NO

CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO

İSTANBUL 31.İCRA

TR290001500158007279989973

TR070001500158007299352442

TR940001500158007300569972

DAİRESİ

EMANET KASA HS. IBAN NO

HARÇ VE VERGİLER IBAN NO

CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO

İSTANBUL 32.İCRA

TR580001500158007266882811

TR740001500158007299352012

TR850001500158007300569940

DAİRESİ

EMANET KASA HS. IBAN NO

HARÇ VE VERGİLER IBAN NO

CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO

İSTANBUL 33.İCRA

TR430001500158007290497052

TR370001500158007299371399

TR060001500158007300569713

DAİRESİ

EMANET KASA HS. IBAN NO

HARÇ VE VERGİLER IBAN NO

CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO

İSTANBUL 34.İCRA

TR280001500158007267020412

TR320001500158007299347918

TR020001500158007300569688

DAİRESİ

EMANET KASA HS. IBAN NO

HARÇ VE VERGİLER IBAN NO

CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO

İSTANBUL 35.İCRA

TR490001500158007267020325

TR280001500158007299346438

TR150001500158007300569648

DAİRESİ

EMANET KASA HS. IBAN NO

HARÇ VE VERGİLER IBAN NO

CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO

İSTANBUL 36.İCRA

TR020001500158007292558555

TR780001500158007299357178

TR430001500158007300569629

DAİRESİ

EMANET KASA HS. IBAN NO

HARÇ VE VERGİLER IBAN NO

CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO

İSTANBUL 37.İCRA

TR700001500158007290497051

TR460001500158007299371431

TR930001500158007300569602

İSTANBUL İFLAS DAİRELERİ İBAN NUMARALARI

DAİRESİ

EMANET KASA HS. IBAN NO

HARÇ VE VERGİLER IBAN NO

CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO

İSTANBUL 1.İFLAS

TR290001500158007265092810

TR750001500158007299442883

TR260001500158007300570711

DAİRESİ

EMANET KASA HS. IBAN NO

HARÇ VE VERGİLER IBAN NO

CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO

İSTANBUL 2.İFLAS

TR220001500158007265092839

TR240001500158007300570844

TR760001500158007300570878

DAİRESİ

EMANET KASA HS. IBAN NO

HARÇ VE VERGİLER IBAN NO

CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO

İSTANBUL 3.İFLAS

TR550001500158007265092924

TR950001500158007299437964

TR200001500158007300570916

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

twelve − 12 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.