Yazar arşivleri: admin

Yeni İcra dairesi modeli

Yeni İcra dairesi modeli ve çeşitleri

İcra işlemlerinin etkili ve verimli şekilde sunulabilmesi ve icra dairelerinin kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla “İcra Dairelerinin Etkinliğinin Arttırılması Devam Projesi hazırlanmış ve uygulanmaya başlanmıştır.

İspanya ile birlikte ortaklaşa yürütülen bu proje, 2.000,000 Euro bütçeli olup, bunun %5’i Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Projenin süresi 21+3 aydır. Başlama tarihi 03/09/2018 olup projenin açılışı 06/12/2018 tarihinde yapılmıştır. Bugüne kadar 24 faaliyet gerçekleştirilmiş olup proje süresince icra sisteminin iyileştirilmesi için 70 den fazla faaliyet gerçekleştirilecektir.

Birinci aşamanın tamamlanmasının ardından yapılan analiz ile ikinci aşamada hedeflenen ihtiyaç ve beklentiler doğrultusunda proje kapsamında iki ana bileşene yer verilmiştir.
Bileşenlerden birincisi; büyük ölçekli icra dairelerinde uygulanacak yeni bir icra modelinin ortaya konulmasıdır. Bu kapsamda; projenin birinci fazında küçük ve orta ölçekli mahaller için tasarlanan yeni modelin yoğun iş yükü altında olan büyük ölçekli mahallerde başarı ihtimali düşük olduğundan devam projesi ile büyük ölçekli mahallerde uygulanabilecek yeni bir icra modelinin oluşturulması hedeflenmektedir. Büyük ölçekli mahallerde yeni icra modeli dairesi (genel yetkili icra dairesi), gayrimenkul satış icra dairesi, banka alacakları icra dairesi ve Abonelik sözleşmeleri (MTS) icra dairesi şeklinde tasarlanmıştır. Pilot mahallerdeki ihtiyaç, kadro ve fiziki alan durumları dikkate alınarak bu dairelerden hepsi veya bir kısmı ilgili mahalde faaliyete geçirilecektir.

İkinci bileşen ise kamuoyunun icra dairesine olan güveninin arttırılması ile icra dairesi hakkında yapılan şikayetlerin azaltılmasıdır.

Ayrıca proje kapsamında yedieminlik sisteminin ıslah edilmesi ile yeni bir kalite yönetim sistemi oluşturmak da hedeflenmektedir.

Proje kapsamında büyük mahaller için geliştirilen yeni modelin Kayseri, Antalya, Adana, İstanbul Anadolu ve Ankara adliyelerinde pilot uygulama olarak faaliyete geçirilmesi planlanmıştır. Bu kapsamda Kayseri yeni icra dairelerinin açılışı 17/06/2019 tarihinde, Antalya yeni icra dairelerinin açılışı 02/12/2019 tarihinde gerçekleştirilmiş olup Kayseri ve Antalya’da ihtisaslaşmış yeni icra daireleri faaliyete geçirilmiştir.

1- ABONELİK SÖZLEŞMELERİ İCRA DAİRESİ
Abonmanlık Sözleşmelerine dayalı takipler için yeni bir sistem olan MTS ile avukatlar online sistem üzerinden takiplerini kendileri açabileceği gibi, ödeme emrini kendileri düzenleyerek postaya verebilecek ve bu takipte ödemeler avukatlar tarafından bildirilecek hesaplara yapılabilecektir. Yeni sistem de takip açılması ile kesinleştirilmesine kadar olan aşamalar avukatlar tarafından yerine getirilecektir. Ödeme emrinin tebliğinden itibaren iki yıl içinde sonuçlandırılamayan takipler iki yıl içinde MTS dairesine başvurulması halinde icra dairesi vasıtasıyla takibe devam edilecektir. MTS ile toplumamodern bir hizmet kazandırmanın yanı sıra Abonelik Sözleşmelerinden kaynaklanan para alacaklarına ilişkin takiplerle ilgili işlemler artık icra dairelerinde yapılmayacak dairelerin iş yükü azalacak bu durum iş yükü ve kırtasiye tasarrufu sağlayacaktır. Aynı zamanda avukatların bu dosyaları bürolarından daha hızlı bir şekilde takip etmelerine imkan sağlanmıştır. MTS sistemi ile icra dairelerindeki dosya sayısı azalacağından icra dairelerinin iş yükü de azalacaktır. Daire kendi bünyesinde; takip kayıt bürosu, haciz işlemleri bürosu, mali işlemler bürosu, dosya ve arşiv bürosu şeklindeki 4 birimden oluşmaktadır.

2- BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
Alacaklısının BANKA olduğu kredi ve kredi kartına dayalı örnek 7(ilamsız), örnek 4,5,(ilamlı) örnek 8 (rehin alacakları) ,örnek 10 (kambiyo senetlerine dayalı) takipler için başvuru yapılacak daire modelidir. Takip hukuku bünyesinde birden fazla iş çeşitliliği barındırmaktadır. Özellikle büyük mahal olarak adlandırdığımız icra dairelerinesayısızkonudabirbirinden farklı talepler gelmekte ve icra daireleri bu talepleri çok kısa sürede değerlendirmek durumundadır.
Yeni model banka dairelerimizle;
-Tüm iş ve işlemlerin konusunda uzman çalışanlarıyla hızlı ve nitelikli yapılması
-Tarafların menfaatlerinin korunması, memnuniyetlerinin arttırılması icra çalışanlarının iş yüklerinin hafifletilmesi amaçlanmıştır.
Daire kendi bünyesinde; takip kayıt bürosu, haciz işlemleri bürosu, satış işlemleri bürosu, mali işlemler bürosu, dosya ve arşiv bürosu şeklinde 5 birimden oluşmaktadır.

3- GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
İpotek takipleri ile aynı yer icra dairelerinin tüm satışlarını talimat dairesi gibi gerçekleştirecek uzman daire modelidir. Satış icra takibinin önemli aşamalarındandır. Satışın gerçekleşmesi ile birlikte mülkiyet de el değiştirdiğinden işlemlerin itinayla yapılması gerekir. Bu yüzden satıştaki tüm iş ve işlemlerde bilginin yanında tecrübe, dikkat ve hızlı karar alabilme iradesi gerekir. Gayrimenkul satış dairesiyle biliyoruz ki ihtiyaç duyulan uzmanlaşma sağlanacak ve kalite artacaktır. Daire kendi bünyesinde; takip kayıt bürosu, satış işlemleri bürosu, mali işlemler bürosu, dosya ve arşiv bürosu şeklindeki 4 birimden oluşmaktadır.

4- GENEL İCRA DAİRESİ
Banka İcra Dairesi, Gayrimenkul Satış İcra Dairesi ve Banka Alacakları daireleri alanına girmeyen diğer takip işlemlerinin uzmanlaşmış alt birimler eliyle yürütülmesini amaçlayan daire modelidir. Yeni modeldeki genel icra dairesi Türkiye genelinde küçük ve orta ölçekli mahallerde uygulanmış ve başarı sağlamış bir modeldir Bu dairelerin kurulmasının önemli bir amacıda eski dairelerdeki tüm dosyaların taranması sisteme entegre edilmesi ve yeni model icra dairesinde birleştirilmesidir. Daire kendi bünyesinde; danışma ve iletişim bürosu, takip kayıt bürosu, haciz işlemleri bürosu, satış işlemleri bürosu, mali işlemler bürosu, dosya ve arşiv bürosu şeklindeki 6 birimden oluşmaktadır.

Bu her bir icra dairesinin ALT birimleri https://www.icradaireleri.net/yeni-icra-dairesi-birimleri.htm yazımızda açıklanmıştır.

Yeni İcra Dairesi birimleri

İcra Dairesi birimleri

TC. Adalet Bakanlığı’nın Yeni icra dairesi modelinde; birden fazla icra dairesi tek bir icra dairesi çatısı altında toplanarak, hizmetlerin uzmanlaşmış alt birimler eliyle yürütülmesi amaçlanmaktadır. Yeni icra dairesi modeli 6 alt bürodan meydana gelmektedir.

BU icra büroları şunlardır:

  1. DANIŞMA VE KALİTE YÖNETİM BÜROSU
  2. ESAS VE AİLE BÜROSU
  3. HACİZ BÜROSU
  4. SATIŞ BÜROSU
  5. MALİ İŞLEMLER BÜROSU
  6. DOSYA VE ARŞİV BÜROSU

1- DANIŞMA VE KALİTE YÖNETİM BÜROSU
İcra dairesine gelenlerin, dairenin işleyişi ve icra takibine dair genel bilgileri alacakları büro olmasının yanında icra dairesi kalite yönetim sisteminin takip edileceği büro Danışma ve Kalite Yönetim Bürosudur.

2- ESAS VE AİLE BÜROSU
Takip talebinin alınmasından takibin kesinleşmesine kadar geçen sürede yapılması gereken tüm iş ve işlemler ile çocuk teslimi gibi aile hukukundan kaynaklanan görevlerin yapılacağı büro Esas ve Aile bürosudur.

3- HACİZ BÜROSU
Takibin kesinleşmesinden satış talebine kadar geçen sürede yapılması gereken tüm iş ve işlemler ile başka yer icra dairelerinden gelen haciz ile ilgili talimatların yerine getirileceği büro haciz bürosudur.

4- SATIŞ BÜROSU
Satış talebinin yapılmasından paraların paylaştırılması aşamasının sonuna kadar yapılacak tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirileceği büro satış bürosudur.

5- MALİ İŞLEMLER BÜROSU
İcra Dairesinde yapılması gereken tüm tahsilatların (harç, cezaevi yapı harçları ve tüm vergiler dâhil) ve ödeme işlemlerinin banka aracılığıyla yerine getirilmesini sağlayan büro mali işlemler bürosudur.

6- DOSYA VE ARŞİV BÜROSU
Diğer bürolar tarafından kabul edilip taranarak UYAP’a kaydedilen evrakın dosyaya takılması, dosyanın fiziki olarak muhafazası işlemleri ile arşiv hizmetlerinin yerine getirileceği büro dosya ve arşiv bürosudur.

Antalya İcra Dairesi

Antalya İcra Dairesi telefon numaraları :

Santral tel: 0242 237 17 04

Antalya Adliyesi Ek Hizmet Binası

Adres : Meltem Mah. Dumlupınar Blv. 07030 Muratpaşa/Antalya

Antalya 12.İcra Dairesi, Antalya 15.İcra Dairesi ve Antalya 16.cı icra dairesi kapatılarak dosyalar ANTALYA GENEL İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE DEVREDİLMİŞTİR. Diğer icra müdürlükleri faaliyetlerine devam etmektedir.

Antalya Genel İcra Müdürlüğü – Santral : 0242 237 1704

Dahili Numaralar :

Takip Kayıt Bürosu Kalemi : 12 04
Haciz Bürosu Kalemi : 12 27
Mali İşlemler Kalemi : 12 58
Talimat/İflas/Muhabere Kalemi : 12 55
Menkul Satış Bürosu Kalemi : 12 73
Dosya Arşiv Bürosu Kalemi : 12 89

 

ANTALYA İCRA DAİRELERİNİN IBAN NUMARALARI

(Borç ödemeleri, masraf avansı ödemeleri, maaş kesintilerinin gönderileceği IBAN hesapları)

ANTALYA GENEL İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
EMANET HESABI TR76 0001 5001 5800 7309 6036 15
ANTALYA GENEL İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
HARÇ HESABI TR42 0001 5001 5800 7309 6036 45

1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR79 0001 5001 5800 7290 5011 57
2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR82 0001 5001 5800 7290 5012 00
3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR97 0001 5001 5800 7290 5012 21
4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR90 0001 5001 5800 7290 5014 44
5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR08 0001 5001 5800 7290 5014 65
6. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR20 0001 5001 5800 7290 5015 40
7. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR72 0001 5001 5800 7290 5015 74
8. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR83 0001 5001 5800 7296 3727 86
9. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR75 0001 5001 5800 7296 3732 21
10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR36 0001 5001 5800 7296 3735 35
11. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR56 0001 5001 5800 7296 3790 92
12. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR31 0001 5001 5800 7296 3800 27
13. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR68 0001 5001 5800 7296 3824 65
14. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR42 0001 5001 5800 7296 3794 41
15. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR97 0001 5001 5800 7299 2748 71
16. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ Antalya 16. İcra Müdürlüğü, Antalya Genel İcra Dairesi
ile birleştirilmiştir.

KEMER İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR88 0001 5001 5800 7290 5090 46

KORKUTELİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR68 0004 6005 2088 8000 0539 11

Antalya İcra Daireleri IBAN ve Vergi Numaraları

Antalya İcra Daireleri IBAN numaraları ve Vergi Numaraları

ANTALYA GENEL İCRA MÜDÜRLÜĞÜ EMANET HESABI :

(İcra dosyası Borç ödemeleri, masraf avansı ödemeleri, maaş kesintilerinin gönderileceği hesap)

İBAN No : TR76 0001 5001 5800 7309 6036 15

Banka Adı : Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Vergi Dairesi : Üçkapılar Vergi Dairesi

Vergi No : 0700808287


ANTALYA GENEL İCRA MÜDÜRLÜĞÜ HARÇ HESABI :

İBAN No : TR42 0001 5001 5800 7309 6036 45

Banka Adı : Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Vergi Dairesi : Üçkapılar Vergi Dairesi

Vergi No : 0700808287

1.İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ  

BANKA                                                     :VAKIFLAR BANKASI

HARÇ HESABI                                        :TR04  0001  5001 5800  7300  5734 35

TAHSİL HESABI                                     :TR79  0001  5001 5800  7290  5011 57

CEZAEVİ HESABI                                  :TR74  0001  5001 5800  7300  5734 36

VERGİ DAİRESİ                                     : ÜÇKAPILAR

VERGİ NO                                               : 9220083033                                                                                      .

2.İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ  

BANKA                                                    :VAKIFLAR BANKASI

HARÇ HESABI                                       :TR92  0001  5001 5800  7300  5782 53

TAHSİL HESABI                                    :TR82  0001  5001 5800  7290  5012 00

CEZAEVİ HESABI                                 :TR38  0001  5001 5800  7300  5782 55

VERGİ DAİRESİ                                     : ÜÇKAPILAR

VERGİ NO                                               :                                                                                                              .

3.İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ  

BANKA                                                   :VAKIFLAR BANKASI

HARÇ HESABI                                      :TR63  0001  5001 5800  7300  5734 40

TAHSİL HESABI                                   :TR97  0001  5001 5800  7290  5012 21

CEZAEVİ HESABI                                :TR09  0001  5001 5800  7300  5734 42

VERGİ DAİRESİ                                    : ÜÇKAPILAR

VERGİ NO                                               : 0700044344                                                                                       .

4.İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ  

BANKA                                                    :VAKIFLAR BANKASI

HARÇ HESABI                                      :TR54  0001  5001 5800  7300  5782 58

TAHSİL HESABI                                   :TR90  0001  5001 5800  7290  5014 44

CEZAEVİ HESABI                                :

VERGİ DAİRESİ                                     : ÜÇKAPILAR

VERGİ NO                                               :                                                                                                        .

5.İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ  

BANKA                                                   :VAKIFLAR BANKASI

HARÇ HESABI                                      :TR97  0001  5001 5800  7300  5782 60

TAHSİL HESABI                                   :TR08  0001  5001 5800  7290  5014 65

CEZAEVİ HESABI                                :TR16  0001  5001 5800  7300  5782 63

VERGİ DAİRESİ                                   : ÜÇKAPILAR

VERGİ NO                                             :                                                                                                      .

6.İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ  

BANKA                                                  :VAKIFLAR BANKASI

HARÇ HESABI                                      :TR86  0001  5001 5800  7300  5782 64

TAHSİL HESABI                                   :TR20  0001  5001 5800  7290  5015 40

CEZAEVİ HESABI                                :TR86  0001  5001 5800  7300  5782 65

VERGİ DAİRESİ                                     : ÜÇKAPILAR

VERGİ NO                                             :                                                                                                                .

7.İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ  

BANKA                                                  :VAKIFLAR BANKASI

HARÇ HESABI                                      :TR47  0001  5001 5800  7300  5734 37

TAHSİL HESABI                                   :TR72  0001  5001 5800  7290  5015 74

CEZAEVİ HESABI                                :TR

VERGİ DAİRESİ                                   : ÜÇKAPILAR

VERGİ NO                                             :                                                                                                               .

8.İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ  

BANKA                                                  :VAKIFLAR BANKASI

HARÇ HESABI                                    :TR32  0001  5001 5800  7300  5782 66

TAHSİL HESABI                                 :TR83  0001  5001 5800  7296  3727 86

CEZAEVİ HESABI                              :TR05  0001  5001 5800  7300  5782 67

VERGİ DAİRESİ                                   : ÜÇKAPILAR

VERGİ NO                                             :                                                                                                                .

9.İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ  

BANKA                                                  :VAKIFLAR BANKASI

HARÇ HESABI                                      :TR79  0001  5001 5800  7300  5734 43

TAHSİL HESABI                                   :TR75  0001  5001 5800  7296  3732 21

CEZAEVİ HESABI                                :TR52  0001  5001 5800  7300  5734 44

VERGİ DAİRESİ                                   : MURATPAŞA

VERGİ NO                                             : 0700019563                                                                                       .

10.İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ  

BANKA                                                  :VAKIFLAR BANKASI

HARÇ HESABI                                     :TR58  0001  5001 5800  7300  5734 33

TAHSİL HESABI                                  :TR36  0001  5001 5800  7296  3735 35

CEZAEVİ HESABI                               :TR31  0001  5001 5800  7300  5734 34

VERGİ DAİRESİ                                   : ÜÇKAPILAR

VERGİ NO                                             :                                                                                                               .

11.İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ  

BANKA                                                  :VAKIFLAR BANKASI

HARÇ HESABI                                     :TR69  0001  5001 5800  7300  5734 29

TAHSİL HESABI                                  :TR56  0001  5001 5800  7296  3790 92

CEZAEVİ HESABI                               :TR42  0001  5001 5800  7300  5734 30

VERGİ DAİRESİ                                   : ÜÇKAPILAR

VERGİ NO                                             : 0700319589                                                                                          .

12.İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ  (Daire kapatıldı. Dosyalar ANTALYA GENEL İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE devredildi)

BANKA                                                  :VAKIFLAR BANKASI

HARÇ HESABI                                     :TR75  0001  5001 5800  7300  5782 68

TAHSİL HESABI                                  :TR31  0001  5001 5800  7296  3800 27

CEZAEVİ HESABI                               :TR48  0001  5001 5800  7300  5782 69

VERGİ DAİRESİ                                  : ÜÇKAPILAR

VERGİ NO                                             :                                                                                                               .

13.İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ  

BANKA                                                  :VAKIFLAR BANKASI

HARÇ HESABI                                     :TR21  0001  5001 5800  7300  5782 70

TAHSİL HESABI                                  :TR68  0001  5001 5800  7296  3824 65

CEZAEVİ HESABI                               :TR91  0001  5001 5800  7300  5782 71

VERGİ DAİRESİ                                   : ÜÇKAPILAR

VERGİ NO                                             :                                                                                                               .

14.İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ  

BANKA                                                  :VAKIFLAR BANKASI

HARÇ HESABI                                     :TR64  0001  5001 5800  7300  5782 72

TAHSİL HESABI                                  :TR42  0001  5001 5800  7296  3794 41

CEZAEVİ HESABI                               :TR10  0001  5001 5800  7300  5782 74

VERGİ DAİRESİ                                   : ÜÇKAPILAR

VERGİ NO                                             :                                                                                                              .

15.İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ (Daire kapatıldı. Dosyalar ANTALYA GENEL İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE devredildi)

BANKA                                                  :VAKIFLAR BANKASI

HARÇ HESABI                                     :TR15  0001  5001 5800  7300  5734 31

TAHSİL HESABI                                  :TR97  0001  5001 5800  7299  2748 71

CEZAEVİ HESABI                               :TR85  0001  5001 5800  7300  5734 32

VERGİ DAİRESİ                                   : ÜÇKAPILAR

VERGİ NO                                             : 0700326694                                                                                          .

16.İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ (Daire kapatıldı. Dosyalar ANTALYA GENEL İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE devredildi)

BANKA                                                  :VAKIFLAR BANKASI

HARÇ HESABI                                     :TR53  0001  5001 5800  7300  5782 76

TAHSİL HESABI                                  :TR06  0001  5001 5800  7299  2745 69

CEZAEVİ HESABI                               :TR26  0001  5001 5800  7300  5782 77

VERGİ DAİRESİ                                   : ÜÇKAPILAR

VERGİ NO                                             :07003266651                                                                                         .

Antalya İcra Mahkemeleri

Antalya İcra Mahkemeleri telefon numaraları :

(Not: Lütfen sorularınız için Hakimi ve Duruşma salonunu değil, Mahkeme kalemi telefonunu  veya Kalem Yazı işleri müdürünü arayınız)

Santral Telefon no: 0242 246 30 00

Faks no: 0242 246 35 94

Birim Dahili Harici
1. İcra Mahkemesi Hakimi 32 98 246 32 98
    Yazı İşleri Müdürü 32 99 246 32 99
    Mahkeme Kalemi 32 89 0242 246 32 89 
    Duruşma Salonu 32 97 246 32 97
2. İcra Mahkemesi Hakimi 32 85 246 32 85
    Yazı İşleri Müdürü 32 84 246 32 84
    Mahkeme Kalemi 32 83  0242 246 32 83
    Duruşma Salonu 32 97 246 32 97
3. İcra Mahkemesi
    Yazı İşleri Müdürü 32 95 246 32 95
    Mahkeme Kalemi 32 78 0242 246 32 78
    Duruşma Salonu 32 96 246 32 96
4. İcra Mahkemesi Hakimi 32 93 246 32 93
    Yazı İşleri Müdürü 32 91 246 32 91
    Mahkeme Kalemi 32 92 0242 246 32 92
    Duruşma Salonu 32 96 246 32 96
5. İcra Mahkemesi Hakimi 32 41 246 32 41
    Yazı İşleri Müdürü 32 42 246 32 42
    Mahkeme Kalemi 32 43 0242 246 32 43 
    Duruşma Salonu 32 39 246 32 39

İcra Dairesi Vergi Numaraları

Tüm Türkiye geneli İcra daireleri Vergi Numaraları listesi :

İCRA DAİRELERİ VERGİ Numarası
ADALAR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 8150090052
ADANA 10. İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ 8150123409
ADANA 11. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 6430356717
ADANA 12. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 6430356849
ADANA 13. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 6440349596
ADANA 14. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 6430356740
ADANA 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 8150014077
ADANA 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 8150014043
ADANA 5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 8150014036
ADANA 6. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 8150014028
ADANA 7. İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ 8150014085
ADANA 8. İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ 8150014069
ADANA 9. İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ 70125533
ADANA  1. İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ 8150014094
ADANA  2. İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ 8150014051
ADIYAMAN 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690034624
ADIYAMAN 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 80171672
AFŞİN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 80549018
AFYONKARAHİSAR 1.İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ 80078538
AFYONKARAHİSAR 2.İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ 80078587
AFYONKARAHİSAR 3.İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ 80600102
AFYONKARAHİSAR 5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 80746805
AĞRI İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ 100047955
AHLAT İCRA MÜD 4690059013
AKÇAABAT İCRA 180045431
AKÇADAĞ İCRA MD 180307154
AKÇAKALE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 180150587
AKÇAKENT İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 180302804
AKÇAKOCA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 190062841
AKHİSAR 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 8150076820
AKHİSAR 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 8150076900
AKKOY 6. İCRA MD / DENİZLİ 4690314527
AKKUŞ İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ 310025717
AKPINAR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 330106693
AKSARAY 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 1780100114
AKSARAY 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4700081334
AKSEKİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 340036685
AKŞEHİR 1.İCRA MD. 380062259
AKŞEHİR 2.İCRA MD. 380062241
ALANYA 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 480056524
ALANYA 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 480058043
ALANYA 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 8150368927
ALTINEKİN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 620199746
ALTINYAYLA  İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 660057416
ALUCRA 1. İCRA MD / GİRESUN 680112533
ALUCRA 2. İCRA MD / GİRESUN 680681286
AMASRA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ / BARTIN 4690070994
AMASYA 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 680099113
AMSAYA 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 680781503
ANAMUR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ / MERSİN 4690111800
ANDIRIN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690034673
ANKARA 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 6430032579
ANKARA 11. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 6430013584
ANKARA 12. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 6430024257
ANKARA 13. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 6440005891
ANKARA 14. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 9260040487
ANKARA 14. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 9260040487
ANKARA 15. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 6430013489
ANKARA 16. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 6420023099
ANKARA 17. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 6440006044
ANKARA 18. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 6430028189
ANKARA 19. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 6430014895
ANKARA 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4700046663
ANKARA 20. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 9810010636
ANKARA 23. İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ 9810010757
ANKARA 24. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 9810007613
ANKARA 25. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 9810009301
ANKARA 26. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 9810007800
ANKARA 27. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 9810010790
ANKARA 28. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 9810007727
ANKARA 29. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 9810007605
ANKARA 30. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 6490026151
ANKARA 31. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 690076582
ANKARA 32. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 6490083908
ANKARA  1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 1780009640
ANKARA  2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4700046663
ANKARA  3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 9050006805
ANKARA  4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 3130004546
ANKARA  5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 1660046655
ANKARA  6. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 620004880
ANKARA  7. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 9460019023
ANKARA  8. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 7590007821
ANKARA  9. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 3100003172
ANTALYA 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 9220083033
ANTALYA 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 700319547
ANTALYA 11. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 700319589
ANTALYA 12. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 700319669
ANTALYA 13. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 700319571
ANTALYA 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 700044337
ANTALYA 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 700044344
ANTALYA 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 700044303
ANTALYA 5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 700044466
ANTALYA 6. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 700049930
ANTALYA 7. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 700049947
ANTALYA 8.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 700319530
ARAKLI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 710059622
ARALIK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 710340885
ARDAHAN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 80038824
ARHAVİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ  / ARTVİN 740319316
ARPAÇAY İCRA MÜDÜRLÜĞÜ/KARS 800285322
ARSİN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 800083427
ARTVİN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 850041076
AŞPALI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK 480058077
AVANOS İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 1040003022
AYANCIK İCRA  DAİRES MÜDÜRLÜĞÜ 1070274038
AYBASTI  İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 1090064458
AYDIN 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 1780009691
AYDIN 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4700046710
AYVACIK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ / ÇANAKKALE 1260225245
AZDAVAY İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ 1270045416
BABADAĞ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ / DENİZLİ 1280047270
BAFRA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ /SAMSUN 1290030810
BAĞCILAR 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 1300058866
BAĞCILAR 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 1300061173
BAHÇESARAY İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 1310714883
BAKIRKÖY 10.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 1300061173
BAKIRKÖY 11.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 9980042065
BAKIRKÖY 12.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 9980087082
BAKIRKÖY 13.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 9980087091
BAKIRKÖY 9.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 1300058866
BAKIRKÖY  1 .İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 1320067729
BAKIRKÖY  2 .İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 1320067786
BAKIRKÖY  3 .İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 1320067802
BAKIRKÖY  4 .İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 1320067843
BAKIRKÖY  6 .İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 1320067949
BAKIRKÖY  7 .İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 1320140113
BAKIRKÖY  8 .İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 1320136097
BALIKESİR 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 1780095611
BALIKESİR 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4700077846
BALIKESİR 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 9050036584
BALIKESİR 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 1370367361
BANAZ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690034649
BANDIRMA 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 1400060152
BARTIN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 1420071483
BAŞKALE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ  4690465240 4690484156
BATMAN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690034569
BATTALGAZİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690383529
BAYBURT İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690034803
BAYINDIR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 1530062717
BAYRAMİÇ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ / ÇANAKKALE 80038832
BERGAMA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 1650037818
BESNİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 1660200457
BEŞİKDÜZÜ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 1660244313
BEYKOZ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690034594
BEYLİKOVA 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690056462
BEYOĞLU  1 .İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 8150014373
BEYOĞLU  2 .İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 8150014390
BEYOĞLU  3 .İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 8150014412
BEYOĞLU  4 .İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 8150134113
BEYOĞLU  5 .İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 8150134146
BEYPAZARI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 8150296807
BEYŞEHİR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690056842
BİGA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ / ÇANAKKALE 1700007872
BİGADİÇ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 1700008380
BİLECİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690063546
BİNGÖL 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 1760292874
BİRECİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ / Ş.URFA 1770044204
BİSMİL İCRA DAİRESİ 1780529943
BİTLİS İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ 1780597772
BODRUM 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 70067829
BODRUM 2. İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ 10259066
BOĞAZLIYAN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690065197
BOLU 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 8150079137
BOLU 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 8150078031
BOR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 1790062554
BOR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 1790062554
BORÇKA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ / ARTVİN 80091447
BOYABAT 1.İCRA  DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 4690034384
BOZKIR 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 1840075661
BOZOVA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ / Ş.URFA 4690358352
BOZÜYÜK  İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 1860037236
BOZYAZI  İCRA MÜDÜRLÜĞÜ /  MERSİN 4690179557
BUCAK  İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 70068015
BULANCAK 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 1880051812
BULANCAK 2. İCRA (PİRAZİZ İCRA MÜD) 1880423960
BULANIK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 1880074825
BULDAN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ / DENİZLİ 4690034665
BURDUR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 1910066824
BURHANİYE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 1910069002
BURSA 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 1780009658
BURSA 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 6430105714
BURSA 11. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 1910481491
BURSA 12. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 1910541419
BURSA 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4700046671
BURSA 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 1910027923
BURSA 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 1910023953
BURSA 5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 1910023371
BURSA 6. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 620004899
BURSA 7. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 1910027948
BURSA 8. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 1910115877
BURSA 9. İCRAMÜDÜRLÜĞÜ 3100150263
BÜYÜKÇEKMECE 1.İCRA MÜDÜRLÜĞ 1940129982
BÜYÜKÇEKMECE 2.İCRA MÜDÜRLÜĞ 1940129966
CAMAS İCRA MÜDÜRLÜĞÜ FATSA 2280085989
CEYHAN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2070050084
CIZRE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2110385443
CİDE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690071179
CİHANBEYLİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA 4690034480
ÇAĞLAYANCERİT İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2190089021
ÇAL 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2250057879
ÇALDIRAN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2250535386
ÇAMLIHEMŞİN İCRA İFLAS MÜDÜR 4690148206
ÇAN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ /ÇANAKKALE 4690061310
ÇANAKKALE 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2290049596
ÇANAKKALE 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2290047908
ÇANKIRI 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ / ELDİVAN 4690064218
ÇANKIRI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2670063638
ÇARŞAMBA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2310070183
ÇARŞIBAŞI(V.KEBİR 2.İCRA) İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 9220513541
ÇATAK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690434181
ÇATALCA  İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2310083092
ÇAVDIR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690069957
ÇAYCUMA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2320092571
ÇAYELİ İCRA İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ 2320083320
ÇAYKARA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690386235
ÇELTİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690070521
ÇELTİKÇİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2420059682
ÇERKEZKÖY İCRA MÜD. 2420057358
ÇEŞME İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2420439872
ÇINAR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2510237471
ÇİÇEKDAĞI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2530211841
ÇİFTELER İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2550035798
ÇORUM 1. İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ 9220079488
ÇORUM 2.  İCRA. MÜDÜRLÜĞÜ 9260046530
ÇORUM 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 9960050125
ÇUKURCA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2160365595
ÇUMRA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690058924
ÇÜNGÜŞ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2650387578
DALAMAN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2670070792
DALAMAN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2670070792
DARENDE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2700143612
DARGEÇİT İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2700457817
DATÇA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690061369
DAZKIRI 1 İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2710076501
DAZKIRI 2.ICRA (BAŞMAKÇI) 4690034393
DELİCE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ/KIRIKKALE 2730151626
DENIZLİ 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2920073602
DENIZLİ 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2920073911
DENIZLİ 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2920073506
DENIZLİ 5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2920122439
DENİZLİ 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2920073450
DENİZLİ 7. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2920575441
DERELİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690315917
DERİNKUYU İCRA MÜDÜRLÜĞÜ/ NEVŞEHİR 2930258113
DEVELİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2940103006
DEVREK İCRA MÜD / ZONGULDAK 2950001847
DEVREKANİ 2. İCRA MÜDÜRLÜĞ / KASTAMONU 7660443949
DİGOR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690065227
DİKİLİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690034407
DİYADİN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690315787
DİYARBAKIR 1. İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ 9220083547
DİYARBAKIR 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 9260048402
DİYARBAKIR 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 9050038569
DİYARBAKIR 5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 3010530738
DİYARBAKIR 6. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 3010530779
DİYARBAKIR 7. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 3010542074
DİYARBAKIR 8. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 3010542082
DOĞANHİSAR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690277689
DOĞANŞEHİR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 3080504144
DOĞUBEYAZIT İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690034456
DÖRTYOL İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690034448
DÖRTYOL İCRA MÜDÜRLÜĞÜ / HATAY 4690034448
DURAĞAN İCRA  DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 4690325730
DÜZCE 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 3230052482
DÜZCE 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 3230052634
DÜZCE 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 3230471595
DÜZİÇİ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 3230301692
DÜZKÖY İCRA (AKÇAABAT 2.İCRA MÜD.) 180361449
ECEABAT İCRA MÜDÜRLÜĞÜ/ÇANAKKALE 4690060925
EDİRNE 1. İCRA MÜD. 3240291911
EDİRNE 2. İCRA MÜD. 3240292564
EDREMİT 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690371479
EFLANI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 70378876
EĞİRDİR 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690060230
EKİNÖZÜ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 3310454788
ELAZIĞ 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 1780096295
ELAZIĞ 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4700081795
ELAZIĞ 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 9050043324
ELAZIĞ 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 70591359
ELBİSTAN İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 3310060964
ELDİVAN  İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690064218
ELMADAĞ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 3320048303
ELMALI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 3320049597
EMET İCRA MÜDÜRLÜĞÜ/KÜTAHYA 3330311959
ERBAA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690181472
ERCIŞ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ / VAN 3410037093
ERDEMLİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 3460109654
EREĞLİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690058205
ERFELEK İCRA  DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 3540093082
ERMENEK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690034796
ERZINCAN 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690057043
ERZINCAN 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 3770384328
ERZURUM 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 3770051022
ERZURUM 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 3770051351
ERZURUM 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 3770276317
ERZURUM 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 3770418800
ERZURUM 5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 3770420674
ESKIŞEHIR 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 3800035166
ESKIŞEHIR 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 3800035182
ESKIŞEHIR 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 3800035205
ESKIŞEHIR 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 3800035221
ESKIŞEHIR 5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 3800035246
ESKİL İCRA MÜDÜRLÜĞÜ / AKSARAY 3800379304
ESKİŞEHİR 6. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 3800504541
ESKİŞEHİR 7. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 3800504559
ESKİŞEHİR 8. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 3800513054
ESPİYE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 3800167439
EŞME İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 3810056643
EYÜP 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 3840004563
EYÜP 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 3840004571
EYÜP 3.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 3840004598
EZİNE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 3840197835
FATİH 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 1770001997
FATİH 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4700040983
FATİH 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 9040023523
FATSA 1.  İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 8150291751
FETHIYE 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 3850066661
FETHIYE 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 3850398164
FINDIKLI İCRA İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ 3860165171
FİNİKE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ/ANTALYA 3880089444
FOÇA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 3880038460
GAZİANTEP 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 8150015287
GAZİANTEP 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 8150015317
GAZİANTEP 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 8150015325
GAZİANTEP 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 8150013988
GAZİANTEP 5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 8150114879
GAZİANTEP 6. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 8150449775
GAZİANTEP 7. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 8150449767
GAZİANTEP 8. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 8150449759
GAZİOSMANPAŞA 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 3890045137
GAZİOSMANPAŞA 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 3890045144
GAZİOSMANPAŞA 4.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4810537557
GAZİPAŞA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 3890503326
GEBZE 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 3890079714
GEMEREK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 3910047227
GEMLIK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 3910046042
GERZE İCRA  DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 3940399436
GEVAŞ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690057453
GİRESUN 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 3960081710
GİRESUN 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 3960081876
GÖKÇEBEY İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690034499
GÖKSUN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4050281076
GÖLBAŞI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4070051012
GÖLCÜK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690056948
GÖLHİSAR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4070053248
GÖLKÖY İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690093167
GÖLMARMARA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4070057694
GÖRELE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4090333978
GÖYNÜCEK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 8330421642
GÜLNAR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ / MERSIN 4210246479
GÜMÜŞHACIKÖY İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4250027687
GÜMÜŞHACIKÖY İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4250027687
GÜMÜŞHANE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 8150084247
GÜNDOĞMUŞ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690139489
GÜNEY İCRA MÜDÜRLÜĞÜ/DENİZLİ 70479339
GÜNEYSU İCRA İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ 4350357512
GÜROYMAK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4460232505
GÜRPINAR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ  V A N 4470185850
HADİM İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 8150077787
HAKKARİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 8150332265
HALFETI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ / Ş.URFA 4550102559
HAMUR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690319259
HANİ İCRA İFLAS DAİRESİ 4690121648
HARMANCIK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690034472
HARRAN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690441211
HASKÖY ICRA MÜDÜRLÜĞÜ 4580343657
HASSA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4580060348
HATAY 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4590038655
HATAY 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4590038518
HATAY 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 10642947
HAVRAN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690062763
HEKİMHAN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690034720
HENDEK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 8150080269
HILVAN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ / Ş.URFA 4630311414
HINIS İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 4620288954
HİZAN  İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4630075788
HOPA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4630075089
HOZAT İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TUNCELİ 4640084301
HÜYÜK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4650083203
IĞDIR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4650159936
ILGAZ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4650044511
ILGIN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4650042699
ISPARTA 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4660060252
ISPARTA 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4660060229
ISPARTA 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4660634455
İKİZCE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4700090126
İKİZDERE İCRA İFLAS MÜD. 4700339586
İLİÇ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690034456
İNEBOLU İCRA MÜDÜRLÜĞÜ/KASTAMONU 4780095568
İNEGÖL 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4780080352
İNEGÖL 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4780095406
İSKENDERUN 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4800054292
İSKENDERUN 2.ICRA MÜDÜRLÜĞÜ 4800054313
İSKENDERUN 3.ICRA MÜDÜRLÜĞÜ 4800106584
İSLAHIYE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4810091293
İSTANBUL 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4810042349
İSTANBUL 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4810042365
İSTANBUL 11. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4810042373
İSTANBUL 12. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4810042381
İSTANBUL 12.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 9260039305
İSTANBUL 13. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4810042390
İSTANBUL 14. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4810131149
İSTANBUL 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4810042438
İSTANBUL 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4810042496
İSTANBUL 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4810042533
İSTANBUL 5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4810042540
İSTANBUL 6. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4810042574
İSTANBUL 7. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4810042582
İSTANBUL 8. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4810042591
İSTANBUL 9. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4810042621
İYİDERE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4830085082
İZMIR 6. İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ 4840006931
İZMİR 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4840007922
İZMİR 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4840013252
İZMİR 11. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4840013211
İZMİR 12. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4840013244
İZMİR 13. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4840016739
İZMİR 14. İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ 4840013229
İZMİR 15. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4840013203
İZMİR 16. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4840173641
İZMİR 17.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4840174505
İZMİR 18. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4840014647
İZMİR 19. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4840525446
İZMİR 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4840010944
İZMİR 20.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4840685450
İZMİR 21. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4840685628
İZMİR 22.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4840685636
İZMİR 23.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4840686027
İZMİR 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4840016135
İZMİR 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4840009230
İZMİR 5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4840007834
İZMİR 7. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4840016465
İZMİR 8. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4840014647
İZMİR 9. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4840009159
İZMİR  2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4840010944
İZNİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4840088920
KADIKÖY 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4860033735
KADIKÖY 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4860033768
KADIKÖY 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4860033784
KADIKÖY 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4860033800
KADIKÖY 5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4860033818
KADIKÖY 6. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4860119969
KADIKÖY 7. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4860120027
KADIKÖY 7.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4860120027
KADIKÖY 8.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4860502444
KADINHANI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA 4860072459
KADİRLİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4860057808
KAĞIZMAN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ / KARS 4870433562
KAHRAMANMARAŞ 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 9220078148
KAHRAMANMARAŞ 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 9260045659
KAHRAMANMARAŞ 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4880560350
KAHRAMANMARAŞ 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4880571388
KAHTA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4880061104
KALE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ / DENİZLİ 4690057420
KALE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA 4910191995
KAMAN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4940060727
KARABÜK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 5050054172
KARACABEY İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 5060047346
KARADENIZEREĞLI ICRA MÜD. ZONGULDAK 5410054302
KARAHALLI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 5120051105
KARAMAN 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 5180053000
KARAMAN 2.(AYRANCI) İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690060054
KARAMANLI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 5180172624
KARAPINAR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690034690
KARGI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690034712
KARS 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 5240214427
KARS 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 5240375577
KARŞIYAKA 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 5250020055
KARŞIYAKA 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 5250021023
KARŞIYAKA 3.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 5250048539
KARTAL 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 9220076478
KARTAL 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 9260043909
KARTAL 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 9960047641
KARTAL 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 3130015244
KARTAL 5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 1660046663
KARTAL 6. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 620004903
KASTAMONU 1. İCRA DAIRESI 5270057423
KASTAMONU 2. İCRA DAIRESI 5270101308
KASTAMONU 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 10366709
KAŞ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 5270063718
KAYSERİ 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 5400039822
KAYSERİ 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 5400041381
KAYSERİ 3.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 5400041390
KAYSERİ 4 . İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 5400041404
KAYSERİ 5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 10623009
KAYSERİ 6. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 10623017
KAYSERİ 7. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 5400385168
KAYSERİ 8. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 5400385176
KAZAN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 5410070949
KEÇİBORLU İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 5420065140
KELES İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 5430071654
KEMALPAŞA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690063570
KEMER İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ / ANTALYA 5440146368
KESTEL İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 5480016465
KEŞAN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690078926
KEŞAP İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 5480231165
KIRIKHAN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 5570064514
KIRIKKALE 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 5570415782
KIRIKKALE 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 5570398868
KIRIKKALE 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 5570398842
KIRIKKALE 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 5570415808
KIRIKKALE 5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 5150222635
KIRKAĞAÇ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 5580087876
KIRKLARELI İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ 4690057381
KIRŞEHİR 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 5580073103
KIRŞEHİR 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 5580577627
KİLİS İCRA DAIRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 4690058045
KİRAZ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 5630336472
KOCAELİ 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 1780009674
KOCAELİ 2.  İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4700046698
KOCAELİ 3.  İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 9050006839
KOCAELİ 4.  İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ 5650047145
KOCAELİ 5. İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ 5650081997
KOÇARLI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ/AYDIN 4690057316
KONYA 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 1780009682
KONYA 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 6430264906
KONYA 12.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 6430366362
KONYA 13.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 6440359083
KONYA 14. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 6430366339
KONYA 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4700046702
KONYA 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 9050006846
KONYA 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 3130004554
KONYA 5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 1660046671
KONYA 6. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 620004911
KONYA 7. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 9460035056
KONYA 8. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 10220317
KONYA 9. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 10221158
KONYA EREĞLİ 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690058205
KONYA EREĞLİ 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 5770491930
KORGAN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 5770487690
KORKUTELİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690057930
KOYULHISAR ICRA DAIRESI / SIVAS 5810072049
KOZAN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 70069483
KÖYCEĞIZ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 8150077779
KULP İCRA MÜDÜRLÜĞÜ / DİYARBAKIR 5910288686
KULU İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690061449
KUMLUCA İCRA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690034657
KUMRU İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690361978
KURUCAŞİLE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 5970044856
KUYCAK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ /  AYDIN 6010248725
KÜÇÜKÇEKMECE 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 6040002444
KÜÇÜKÇEKMECE 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 6040002478
KÜÇÜKÇEKMECE 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 6040002495
KÜÇÜKÇEKMECE 4.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 6040387828
KÜTAHYA 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 9220078094
KÜTAHYA 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 9260045224
LAÇIN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 6070149448
LALAPAŞA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690135572
LÜLEBURGAZ 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ / KIRKLARELİ 6090058160
LÜLEBURGAZ 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ / KIRKLARELİ 6090100115
MAÇKA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 80099381
MAHMUDİYE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 6100191803
MALATYA 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 6110252108
MALATYA 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 6110252116
MALATYA 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 6110252132
MALATYA 6. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 6110484049
MALATYA 7. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 10598826
MALAZGİRT İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 6110281529
MALKARA İCRA DAIRESI 6110065473
MANAVGAT 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 6110064974
MANAVGAT 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 6110095149
MANİSA 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 8150014010
MANİSA 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 8150014002
MANİSA 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 8150016175
MARDİN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 6120051027
MARMARA EREĞLISI/TEKIRDAĞ İCRA 6120306513
MARMARİS 1 İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 6120080359
MARMARİS 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 6120164303
MAZGİRT İCRA MÜDÜRLÜĞÜ / TUNCELI 6130115880
MENEMEN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 6150046952
MERSİN 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 10303070
MERSİN 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 10303054
MERSİN 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 10303039
MERSİN 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 10303013
MERSİN 5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 10302965
MERSİN 6. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 6180253402
MERSİN 7. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 10303005
MERSİN 8. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 10302973
MERZİFON İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 6190077270
MESUDİYE İCRA DAİRESİ 6190091567
MİLAS İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 6210071383
MUCUR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 6230256326
MUDURNU İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 6230010241
MUĞLA 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 6230039591
MUĞLA 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 6230103710
MURADİYE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 6240292488
MURATLI İCRA MÜD. 6240054041
MUSTAFAKEMALPAŞA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 6240059536
MUŞ ICRA IFLAS MÜDÜRLÜĞÜ 4690034376
MUT İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 6250058914
MUT İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ 6250058914
MUTKİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 6250586404
NEVŞEHİR 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 6310080323
NEVŞEHİR 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 6310080294
NEVŞEHİR 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 50328258
NIĞDE 1.  İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 6310079806
NİĞDE 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 6310551616
NURDAĞI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 6320147156
NURHAK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690072092
NUSAYBİN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690287480
OF İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 6340049304
OĞUZELİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690060175
ONDOKUZMAYIS İCRA MÜDÜRLÜĞÜ / SAMSUN 10307871
ORDU 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 6450045008
ORDU 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 6450045217
ORHANELI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 6470052664
ORHANGAZI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690034368
ORTACA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ/MUĞLA 6470064665
OSMANCIK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 6480052775
OSMANIYE 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 6480096211
OSMANIYE 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 6480080374
ÖZALP İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 8150292664
PAMUKOVA İCRA MÜD. /SAKARYA 7210058306
PASINLER  2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 7220353006
PATNOS İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 7230258640
PAZAR İCRA İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ 7230048535
PAZARCIK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 7230291632
PEHLIVANKÖYDE FAALIYET GÖSTEREN BABAESKI II. İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ 1280047607
PENDIK 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 7280022647
PENDIK 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 7280051790
PERŞEMBE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690062360
PINARBAŞI İCRA İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ 4690067825
POZANTI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 7330057612
PÜLÜMÜR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ /  TUNCELİ 4690374480
REYHANLI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 7350187787
RİZE 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 7350448133
SAFRANBOLU ICRA MD / KARABÜK 7370005314
SAKARYA 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 7400043617
SAKARYA 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 7400043560
SAKARYA 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 10415039
SAKARYA 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 7400319986
SAKARYA 5.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 7400402174
SAKARYA 6.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 7400402182
SALİHLİ 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 7410064634
SALİHLİ 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 7410064641
SAMANDAĞ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 7420023943
SAMSUN 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 9220078123
SAMSUN 2. İCRAMÜDÜRLÜĞÜ 9260045232
SAMSUN 3. İCRAMÜDÜRLÜĞÜ 9050035688
SAMSUN 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 3130060982
SAMSUN 5. İCRAMÜDÜRLÜĞÜ 1660055191
SAMSUN 6. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 10661915
SAMSUN 7. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 10661907
SANDIKLI 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4630253905
SARAY İCRA MÜDÜRLÜĞÜ/TEKİRDAĞ 7450256948
SARAYDÜZÜ (BOYABAT 2. İCRA) 4690034384
SARAYKÖY İCRA MÜDÜRLÜĞÜ / DENIZLI 7450051090
SARAYÖNÜ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 80080620
SARIGÖL İCRA MÜDÜRLÜĞÜI / MANİSA 7480030745
SARIYER İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 7510007173
SAVAŞTEPE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 7530381672
SEFERİHİSAR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 7580074106
SELÇUK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR 7590061037
SELENDİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 7600065612
SELİM İCRA MÜDÜRLÜĞÜ / KARS 4690034423
SENİRKENT İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ/ ISPARTA 4690034673
SERİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 7620042286
SEYDİŞEHİR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690056876
SIVASLI İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ / UŞAK 7710051946
SİİRT İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690060046
SİLİFKE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 7700064787
SİLİVRİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 7700063061
SİLOPİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 7700231747
SİLVAN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690267953
SİMAV İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 7700061793
SİNCAN 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 8150077335
SİNCAN 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 7700068305
SİNCAN 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 10482289
SİNCAN 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 7700372899
SİNCAN 5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 7700382228
SİNOP İCRA  DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 7710215837
SİVAS 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4700080454
SİVAS 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 7710308636
SİVEREK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ / Ş.URFA 4690064435
SOMA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690068850
SÖKE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 7780051692
SULTANBEYLİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 7820087334
SULTANHİSAR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690059070
SULUOVA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 7820076567
SURUÇ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ / Ş.URFA 7840180442
SÜRMENE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690034787
ŞABANÖZÜ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690376969
ŞALPAZARI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 7980201551
ŞANLIURFA 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 1770001741
ŞANLIURFA 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4700093111
ŞANLIURFA 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 7990369481
ŞARKİKARAAĞAÇ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 8000359069
ŞARKÖY İCRA MÜD. 4690375193
ŞAVŞAT İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 8000056169
ŞEBİNKARAHİSAR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 8000361003
ŞEFAATLİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690058932
ŞEMDİNLİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690417809
ŞIRNAK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690166812
ŞİLE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 8110367605
ŞİŞLİ 5.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 1660046689
ŞİŞLİ  1 .İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 1780009666
ŞİŞLİ  2 .İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 8150016852
ŞİŞLİ  3 .İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 9050006821
ŞİŞLİ  4 .İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 8140031594
ŞİŞLİ  6. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 8140121491
ŞUHUT İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 8150343996
TARSUS 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 9220076913
TARSUS 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 9260044804
TAŞKÖPRÜ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 8290039833
TAŞOVA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 8290035409
TATVAN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 8310101517
TAVAS İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690122039
TEFENNİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 8330412281
TEKIRDAĞ 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 8360073878
TEKIRDAĞ 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 8360073681
TİREBOLU İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 8450040966
TOKAT 1. İCRA MÜD 8460343161
TOKAT 2. İCRA MÜD 8460051257
TORBALI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ / İZMIR 8560246843
TORTUM İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ 4690140344
TORUL 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690161146
TORUL 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 8560325867
TOSYA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 8580048171
TRABZON 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 8590045861
TRABZON 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 8590073226
TRABZON 3.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 8590223161
TUNCELİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 80038857
TUZLA 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 8720113968
TÜRKELİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 8770161318
TÜRKOĞLU İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690059464
ULA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690056972
ULUBEY İCRA MÜDÜRLÜĞÜ (UŞAK) 8880038184
ULUBEY  İCRA MÜDÜRLÜĞÜ (ORDU) 8880038063
ULUBORLU İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 8880156885
ULUDERE İCRA DAİRESİ 4690486097
ULUKIŞLA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 8890086989
ULUS İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 8890049440
URLA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 8940006768
UŞAK 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 1780091193
UŞAK 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4700074335
UŞAK 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 8960453133
UZUNKÖPRÜ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ /EDIRNE 9030064153
ÜMRANİYE 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 9060232481
ÜMRANİYE 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 9060287589
ÜNYE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 9190046421
ÜRGÜP İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 9190265373
ÜSKÜDAR 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 9190045189
ÜSKÜDAR 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 9190045210
ÜSKÜDAR 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 9190045243
ÜSKÜDAR 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 9190100460
VAKFIKEBİR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 9220079948
VAN 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 9220077322
VAN 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 9220077314
VIRANŞEHIR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 9250054106
YAĞLIDERE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 9280340363
YALOVA İCRA İFLAS DAIRESI 8150081237
YALVAÇ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690034632
YATAĞAN 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 9400055751
YATAĞAN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 9400055751
YAVUZELI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 9430063070
YAYLADAĞ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 9430444286
YAZIHAN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690427011
YENICE  İCRA MÜDÜRLÜĞÜ /ÇANAKKALE 9480069637
YENİCE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ/KARABÜK 9480064134
YENİŞARBADEMLİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690060796
YENİŞEHİR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690124136
YERKÖY İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 9490052566
YEŞİLOVA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690062344
YOMRA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ / TRABZON 9820051281
YOZGAT İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 9820047555
YUNAK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 9840036632
YÜKSEKOVA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690058061
ZİLE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 9980088833
ZONGULDAK 1. ICRA MÜDÜRLÜĞÜ 4690058318
ZONGULDAK 2. ICRA MÜDÜRLÜĞÜ 10523262
ZONGULDAK 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 10523254
ZONGULDAK 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 10591013

İcra dairesi IBAN numaraları

Türkiye geneli tüm İcra daireleri IBAN numaraları ve Hesap numaraları ile banka şubeleri.

 

İCRA DAİRELERİ IBAN NUMARASI HESAP BANKA ŞUBESİ
ADALAR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR060004600414888000024146 AKBANK BÜYÜKADA İST.
ADANA 10. İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ TR720001500158007290493135 VAKIFLAR BANK SEYHAN
ADANA 11. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR110001500158007290494233 VAKIFLAR BANK SEYHAN
ADANA 12. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR580001500158007290492999 VAKIFLAR BANK SEYHAN
ADANA 13. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR500001500158007290494307 VAKIFLAR BANK SEYHAN
ADANA 14. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR840001500158007290493792 VAKIFLAR BANK SEYHAN
ADANA 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR710001500158007290493444 VAKIFLAR BANK SEYHAN
ADANA 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR480001500158007290492791 VAKIFLAR BANK SEYHAN
ADANA 5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR900001500158007290493587 VAKIFLAR BANK SEYHAN
ADANA 6. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR460001500158007290493603 VAKIFLAR BANK SEYHAN
ADANA 7. İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ TR790001500158007290494173 VAKIFLAR BANK SEYHAN
ADANA 8. İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ TR290001500158007290493133 VAKIFLAR BANK SEYHAN
ADANA 9. İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ TR380001500158007290492874 VAKIFLAR BANK SEYHAN
ADANA  1. İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ TR890001500158007290493508 VAKIFLAR BANK SEYHAN
ADANA  2. İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ TR110001500158007290493554 VAKIFLAR BANK SEYHAN
ADIYAMAN 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR280001500158007290494315 VAKIFLAR ADIYAMAN
ADIYAMAN 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR210001500158007290493471 VAKIFLAR ADIYAMAN
AFŞİN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR660001500158007290568321 VAKIF BANK
AFYONKARAHİSAR 1.İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ TR530001500158007290497260 VAKIF BANK
AFYONKARAHİSAR 2.İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ TR530001500158007290497260 VAKIF BANK
AFYONKARAHİSAR 3.İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ TR530001500158007290497260 VAKIF BANK
AFYONKARAHİSAR 5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR370001500158007292819049 VAKIF BANK
AĞRI İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ TR630001500158007290491939 VAKIF BANK
AHLAT İCRA MÜD TR600001000271136498235001 ZİRAAT BANKASI
AKÇAABAT İCRA TR680001500158007290498445 VAKIF BANK
AKÇADAĞ İCRA MD TR040001000400271989225001 ZİRAAT BANKASI
AKÇAKALE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR930001000449276341855001 ZİRAAT BANKASI
AKÇAKENT İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR690001001656252416405001 ZİRAAT BANKASI
AKÇAKOCA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR950001000318123167555001 ZİRAAT BANKASI
AKHİSAR 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR270001500158007278248665 VAKIF BANK
AKHİSAR 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR130001500158007278248917 VAKIF BANK
AKKOY 6. İCRA MD / DENİZLİ TR250001001317067473285001 ZİRAAT BANKASI
AKKUŞ İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ TR360001000514274350345001 ZİRAAT BANKASI
AKPINAR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR820001001323268287355001 ZİRAAT BANKASI
AKSARAY 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR050001500158007290499579 VAKIF BANK
AKSARAY 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR700001500158007290496372 VAKIF BANK
AKSEKİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR260001000037378531765001 VAKIF BANK
AKŞEHİR 1.İCRA MD. TR610001500158007290527186 VAKIF BANK
AKŞEHİR 2.İCRA MD. TR400001500158007290527176 VAKIF BANK
ALANYA 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR020001500158007290509527 VAKIF BANK
ALANYA 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR210001500158007290509573 VAKIF BANK
ALANYA 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR470001500158007290509590 VAKIF BANK
ALTINEKİN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR080001001437298406175001 ZİRAAT BANKASI
ALTINYAYLA  İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR490001000996083193645001 ZİRAAT BANKASI
ALUCRA 1. İCRA MD / GİRESUN TR980001000127110512385001 ZİRAAT BANKASI
ALUCRA 2. İCRA MD / GİRESUN TR450001000127110512475001 ZİRAAT BANKASI
AMASRA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ / BARTIN TR600001000745119131535001 ZİRAAT BANKASI
AMASYA 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR690001500158007273697154 VAKIF BANK
AMSAYA 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR400001500158007292786112 VAKIF BANK
ANAMUR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ / MERSİN TR560001500158007290494684 VAKIF BANK
ANDIRIN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR570001000364276932315001 ZİRAAT BANKASI
ANKARA 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR750001500158007290493081 VAKIF BANK ADLİYE SARAYI
ANKARA 11. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR210001500158007290493083 VAKIF BANK ADLİYE SARAYI
ANKARA 12. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR100001500158007290493087 VAKIF BANK ADLİYE SARAYI
ANKARA 13. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR800001500158007290493088 VAKIF BANK ADLİYE SARAYI
ANKARA 14. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR960001500158007290493091 VAKIF BANK ADLİYE SARAYI
ANKARA 14. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR960001500158007290493091 VAKIF BANK ADLİYE SARAYI
ANKARA 15. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR690001500158007290493092 VAKIF BANK ADLİYE SARAYI
ANKARA 16. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR850001500158007290493095 VAKIF BANK ADLİYE SARAYI
ANKARA 17. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR040001500158007290493098 VAKIF BANK ADLİYE SARAYI
ANKARA 18. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR740001500158007290493099 VAKIF BANK ADLİYE SARAYI
ANKARA 19. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR470001500158007290493100 VAKIF BANK ADLİYE SARAYI
ANKARA 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR720001500158007290493038 VAKIF BANK ADLİYE SARAYI
ANKARA 20. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR900001500158007290493102 VAKIF BANK ADLİYE SARAYI
ANKARA 23. İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ TR090001500158007290493105 VAKIF BANK ADLİYE SARAYI
ANKARA 24. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR790001500158007290493106 VAKIF BANK ADLİYE SARAYI
ANKARA 25. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR250001500158007290493108 VAKIF BANK ADLİYE SARAYI
ANKARA 26. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR950001500158007290493109 VAKIF BANK ADLİYE SARAYI
ANKARA 27. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR680001500158007290493110 VAKIF BANK ADLİYE SARAYI
ANKARA 28. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR410001500158007290493111 VAKIF BANK ADLİYE SARAYI
ANKARA 29. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR140001500158007290493112 VAKIF BANK ADLİYE SARAYI
ANKARA 30. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR840001500158007290493113 VAKIF BANK ADLİYE SARAYI
ANKARA 31. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR030001500158007290493116 VAKIF BANK ADLİYE SARAYI
ANKARA 32. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR190001500158007290493119 VAKIF BANK ADLİYE SARAYI
ANKARA  1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR350001500158007290493025 VAKIF BANK ADLİYE SARAYI
ANKARA  2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR720001500158007290493038 VAKIF BANK ADLİYE SARAYI
ANKARA  3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR720001500158007290493038 VAKIF BANK ADLİYE SARAYI
ANKARA  4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR440001500158007290493057 VAKIF BANK ADLİYE SARAYI
ANKARA  5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR650001500158007290493067 VAKIF BANK ADLİYE SARAYI
ANKARA  6. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR380001500158007290493068 VAKIF BANK ADLİYE SARAYI
ANKARA  7. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR970001500158007290493073 VAKIF BANK ADLİYE SARAYI
ANKARA  8. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR430001500158007290493075 VAKIF BANK ADLİYE SARAYI
ANKARA  9. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR320001500158007290493079 VAKIF BANK ADLİYE SARAYI
ANTALYA 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR790001500158007290501157 VAKIF BANK
ANTALYA 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR360001500158007296373535 VAKIF BANK
ANTALYA 11. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR560001500158007296379092 VAKIF BANK
ANTALYA 12. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR310001500158007296380027 VAKIF BANK
ANTALYA 13. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR680001500158007296382465 VAKIF BANK
ANTALYA 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR820001500158007290501200 VAKIF BANK
ANTALYA 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR970001500158007290501221 VAKIF BANK
ANTALYA 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR900001500158007290501444 VAKIF BANK
ANTALYA 5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR080001500158007290501465 VAKIF BANK
ANTALYA 6. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR200001500158007290501540 VAKIF BANK
ANTALYA 7. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR720001500158007290501574 VAKIF BANK
ANTALYA 8.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR830001500158007296372786 VAKIF BANK
ARAKLI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR320004600338888000042707 AKBANK T.A.Ş
ARALIK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR180001000669117535235001 ZİRAAT BANKASI
ARDAHAN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR150001500158007290501339 VAKIF BANK
ARHAVİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ  / ARTVİN TR610004600528888000044422 AKBANK T.A.Ş
ARPAÇAY İCRA MÜDÜRLÜĞÜ/KARS TR790001000294110179615001 ZİRAAT BANKASI
ARSİN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR360001000640277370715001 ZİRAAT BANKASI
ARTVİN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR560001500158007290495654 VAKIF BANK
AŞPALI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK TR600001000551122454755001 ZİRAAT BANKASI
AVANOS İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR980004600379888000043834 AKBANK T.A.Ş
AYANCIK İCRA  DAİRES MÜDÜRLÜĞÜ TR390004604057888000046945 AKBANK T.A.Ş
AYBASTI  İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR060001000639260367055001 ZİRAAT BANKASI
AYDIN 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR850001500158007290491640 VAKIF BANK
AYDIN 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR690001500158007295591509 VAKIF BANK
AYVACIK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ / ÇANAKKALE TR770001000324095787715001 ZİRAAT BANKASI
AZDAVAY İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ TR570001000438093486115001 ZİRAAT BANKASI
BABADAĞ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ / DENİZLİ TR820001000535096256905001 ZİRAAT BANKASI
BAFRA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ /SAMSUN TR450001500158007290503903 VAKIF BANK
BAĞCILAR 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR390001500158007290499258 VAKIF BANK
BAĞCILAR 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR170001500158007290499266 VAKIF BANK
BAHÇESARAY İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR190001001430070856415001 ZİRAAT BANKASI
BAKIRKÖY 10.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR170001500158007290499266 VAKIF BANK
BAKIRKÖY 11.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR700001500158007290499282 VAKIF BANK
BAKIRKÖY 12.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR970001500158007290497923 VAKIF BANK
BAKIRKÖY 13.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR780001500158007290499235 VAKIF BANK
BAKIRKÖY 9.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR390001500158007290499258 VAKIF BANK
BAKIRKÖY  1 .İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR670001500158007290498754 VAKIF BANK
BAKIRKÖY  2 .İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR520001500158007290498830 VAKIF BANK
BAKIRKÖY  3 .İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR060001500158007290498882 VAKIF BANK
BAKIRKÖY  4 .İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR170001500158007290499072 VAKIF BANK
BAKIRKÖY  6 .İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR320001500158007290499190 VAKIF BANK
BAKIRKÖY  7 .İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR900001500158007290499213 VAKIF BANK
BAKIRKÖY  8 .İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR290001500158007290499244 VAKIF BANK
BALIKESİR 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR310001500158007290499305 VAKIF BANK
BALIKESİR 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR470001500158007290499308 VAKIF BANK
BALIKESİR 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR150001500158007290499884 VAKIF BANK
BALIKESİR 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR840001500158007292437381 VAKIF BANK
BANAZ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR660001000537376791245001 ZİRAAT BANKASI
BANDIRMA 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR150001500158007290497265 VAKIF BANK
BARTIN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR900001500158007290494363 VAKIF BANK
BAŞKALE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ  4690465240 TR460001000420135970425001 ZİRAAT BANKASI
BATMAN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR600001500158007282729180 VAKIF BANK
BATTALGAZİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR950001000770258658665001 ZİRAAT BANKASI
BAYBURT İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR550001500158007290496739 VAKIF BANK
BAYINDIR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR560001000139127391205001 ZİRAAT BANKASI
BAYRAMİÇ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ / ÇANAKKALE TR680001000077094996085002 ZİRAAT BANKASI
BERGAMA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR380001500158007290495784 VAKIF BANK
BESNİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR200001000274262062135001 ZİRAAT BANKASI
BEŞİKDÜZÜ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR750001000692269979095001 ZİRAAT BANKASI
BEYKOZ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR520001500158007290522498 VAKIF BANK
BEYLİKOVA 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR180001000785074167635001 ZİRAAT BANKASI
BEYOĞLU  1 .İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR580001500158007266882811 VAKIF BANK
BEYOĞLU  2 .İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR490001500158007267020325 VAKIF BANK
BEYOĞLU  3 .İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR280001500158007267020412 VAKIF BANK
BEYOĞLU  4 .İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR150001500158007273257843 VAKIF BANK
BEYOĞLU  5 .İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR300001500158007265083092 VAKIF BANK
BEYPAZARI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR600004600482888000039174 AKBANK T.A.Ş
BEYŞEHİR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR150001500158007290492997 VAKIF BANK
BİGA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ / ÇANAKKALE TR910001500158007290494248 VAKIF BANK
BİGADİÇ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR630004600267888000055108 AKBANK T.A.Ş
BİLECİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR620001500158007290519699 VAKIF BANK
BİNGÖL 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR170001500158007290497132 VAKIF BANK
BİRECİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ / Ş.URFA TR110001000254287262625001 ZİRAAT BANKASI
BİSMİL İCRA DAİRESİ TR550001200932300008000002 HALK BANK
BİTLİS İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ TR030001500158007290571492 VAKIF BANK
BODRUM 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR410001500158007281269090 VAKIF BANK
BODRUM 2. İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ TR440001500158007290496549 VAKIF BANK
BOĞAZLIYAN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR920001000260316975005001 ZİRAAT BANKASI
BOLU 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR040001500158007290495232 VAKIF BANK
BOLU 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR840001500158007290495247 VAKIF BANK
BOR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR420004600776888000006659 AKBANK T.A.Ş
BOR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR420004600776888000006659 AKBANK T.A.Ş
BORÇKA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ / ARTVİN TR660001000377272927145001 ZİRAAT BANKASI
BOYABAT 1.İCRA  DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ TR070004600564888000039132 AKBANK T.A.Ş
BOZKIR 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR900001000173343753495001 ZİRAAT BANKASI
BOZOVA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ / Ş.URFA TR410001000467281405295001 ZİRAAT BANKASI
BOZÜYÜK  İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR290001500158007290495752 ZİRAAT BANKASI
BOZYAZI  İCRA MÜDÜRLÜĞÜ /  MERSİN TR460001000793335661925001 ZİRAAT BANKASI
BUCAK  İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR790001500158007290499314 ZİRAAT BANKASI
BULANCAK 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR420001500158007290501823 VAKIF BANK
BULANCAK 2. İCRA (PİRAZİZ İCRA MÜD) TR690001000855112184355001 ZİRAAT BANKASI
BULANIK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR770001000361128857055001 ZİRAAT BANKASI
BULDAN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ / DENİZLİ TR020001000085313970905001 ZİRAAT BANKASI
BURDUR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR720001500158007290492747 VAKIF BANK
BURHANİYE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR270001500158007290497728 VAKIF BANK
BURSA 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR330001500158007290499754 VAKIF BANK
BURSA 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR230001500158007290500031 VAKIF BANK
BURSA 11. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR590001500158007290500062 VAKIF BANK
BURSA 12. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR090001500158007290500089 VAKIF BANK
BURSA 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR840001500158007290499806 VAKIF BANK
BURSA 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR330001500158007290499851 VAKIF BANK
BURSA 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR580001500158007290499886 VAKIF BANK
BURSA 5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR840001500158007290499903 VAKIF BANK
BURSA 6. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR720001500158007290499925 VAKIF BANK
BURSA 7. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR540001500158007290499958 VAKIF BANK
BURSA 8. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR740001500158007290499986 VAKIF BANK
BURSA 9. İCRAMÜDÜRLÜĞÜ TR300001500158007290500002 VAKIF BANK
BÜYÜKÇEKMECE 1.İCRA MÜDÜRLÜĞ TR030001500158007290494668 VAKIF BANK
BÜYÜKÇEKMECE 2.İCRA MÜDÜRLÜĞ TR420001500158007290494645 VAKIF BANK
CAMAS İCRA MÜDÜRLÜĞÜ FATSA TR140001001280067047575001 ZİRAAT BANKASI
CEYHAN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR840001500158007290494374 VAKIF BANK
CIZRE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR320001500158007297406269 VAKIF BANK
CİDE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR700001000158129030355001 ZİRAAT BANKASI
CİHANBEYLİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA TR090001000178343995505001 ZİRAAT BANKASI
ÇAĞLAYANCERİT İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR870001001385258265435001 ZİRAAT BANKASI
ÇAL 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR220001000086307663725001 ZİRAAT BANKASI
ÇALDIRAN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR720001001433083082685001 ZİRAAT BANKASI
ÇAMLIHEMŞİN İCRA İFLAS MÜDÜR TR320001000667253243455001 ZİRAAT BANKASI
ÇAN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ /ÇANAKKALE TR930001500158007290534370 VAKIF BANK
ÇANAKKALE 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR270001500158007290498213 VAKIF BANK
ÇANAKKALE 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR180001500158007290498375 VAKIF BANK
ÇANKIRI 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ / ELDİVAN TR930001000688129756835001 ZİRAAT BANKASI
ÇANKIRI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR960001500158007290494449 VAKIF BANK
ÇARŞAMBA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR450001500158007290521460 VAKIF BANK
ÇARŞIBAŞI(V.KEBİR 2.İCRA) İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR760001000888112425205001 ZİRAAT BANKASI
ÇATAK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR200001000548080879905001 ZİRAAT BANKASI
ÇATALCA  İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR820001500158007290492955 VAKIF BANK
ÇAVDIR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR330001000858073133355001 ZİRAAT BANKASI
ÇAYCUMA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR090004600371888000048746 AKBANK T.A.Ş
ÇAYELİ İCRA İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ TR960004600130888000054671 AKBANK T.A.Ş
ÇAYKARA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR540001000445117844965001 ZİRAAT BANKASI
ÇELTİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR270001001030291147155001 ZİRAAT BANKASI
ÇELTİKÇİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR810001001365292251155001 ZİRAAT BANKASI
ÇERKEZKÖY İCRA MÜD. TR710001000579066676255001 ZİRAAT BANKASI
ÇEŞME İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR820001500158007290496544 VAKIF BANK
ÇINAR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR970001000498078698535001 ZİRAAT BANKASI
ÇİÇEKDAĞI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR380001000380336367155001 ZİRAAT BANKASI
ÇİFTELER İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR170001000505346697705001 ZİRAAT BANKASI
ÇORUM 1. İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ TR960001500158007290494934 VAKIF BANK
ÇORUM 2.  İCRA. MÜDÜRLÜĞÜ TR650001500158007290495007 VAKIF BANK
ÇORUM 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR380001500158007290494911 VAKIF BANK
ÇUKURCA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR170001000705506894165001 ZİRAAT BANKASI
ÇUMRA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR540001000265401454835001 ZİRAAT BANKASI
ÇÜNGÜŞ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR210001000653078562865001 ZİRAAT BANKASI
DALAMAN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR540004600942888000000083 AKBANK T.A.Ş
DALAMAN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR540004600942888000000083 AKBANK T.A.Ş
DARENDE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR670001500158007290502537 VAKIF BANK
DARGEÇİT İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR540001001975310691455002 ZİRAAT BANKASI
DATÇA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR980001500158007297516049 VAKIF BANK
DAZKIRI 1 İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR320001000619326844225001 ZİRAAT BANKASI
DAZKIRI 2.ICRA (BAŞMAKÇI) TR270001000786076128955001 ZİRAAT BANKASI
DELİCE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ/KIRIKKALE TR760001000658138797625001 ZİRAAT BANKASI
DENIZLİ 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR360001500158007290499700 VAKIF BANK
DENIZLİ 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR180001500158007290499830 VAKIF BANK
DENIZLİ 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR420001500158007290499980 VAKIF BANK
DENIZLİ 5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR630001500158007290499990 VAKIF BANK
DENİZLİ 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR030001500158007290499906 VAKIF BANK
DENİZLİ 7. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR300001500158007290502039 VAKIF BANK
DERELİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR440001000602252731325001 ZİRAAT BANKASI
DERİNKUYU İCRA MÜDÜRLÜĞÜ/ NEVŞEHİR TR660001000659297857615001 ZİRAAT BANKASI
DEVELİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR030001000162283355455001 ZİRAAT BANKASI
DEVREK İCRA MÜD / ZONGULDAK TR120001500158007290536410 VAKIF BANK
DEVREKANİ 2. İCRA MÜDÜRLÜĞ / KASTAMONU TR280001000277091264855001 ZİRAAT BANKASI
DİGOR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR350001000608271219695001 ZİRAAT BANKASI
DİKİLİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR530001500158007297155049 VAKIF BANK
DİYADİN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR160001000479269655195001 VAKIF BANK
DİYARBAKIR 1. İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ TR510001500158007290520285 VAKIF BANK
DİYARBAKIR 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR550001500158007290520310 VAKIF BANK
DİYARBAKIR 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR810001500158007290520327 VAKIF BANK
DİYARBAKIR 5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR300001500158007290520372 VAKIF BANK
DİYARBAKIR 6. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR050001500158007290520434 VAKIF BANK
DİYARBAKIR 7. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR090001500158007296387019 VAKIF BANK
DİYARBAKIR 8. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR120001500158007296387062 VAKIF BANK
DOĞANHİSAR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR880001000610325186845001 ZİRAAT BANKASI
DOĞANŞEHİR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR710001000464281773785001 ZİRAAT BANKASI
DOĞUBEYAZIT İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR500004600704888000047751 AKBANK T.A.Ş
DÖRTYOL İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR540001500158007290500734 VAKIF BANK
DÖRTYOL İCRA MÜDÜRLÜĞÜ / HATAY TR540001500158007290500734 VAKIF BANK
DURAĞAN İCRA  DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ TR540001500158007290500734 VAKIF BANK
DÜZCE 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR160001500158007290495113 VAKIF BANK
DÜZCE 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR480001500158007290495119 VAKIF BANK
DÜZCE 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR540001500158007290495011 VAKIF BANK
DÜZİÇİ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ TR950001000744306243675001 ZİRAAT BANKASI
DÜZKÖY İCRA (AKÇAABAT 2.İCRA MÜD.) TR430001001274087851565001 ZİRAAT BANKASI
ECEABAT İCRA MÜDÜRLÜĞÜ/ÇANAKKALE TR340001000503098996875001 ZİRAAT BANKASI
EDİRNE 1. İCRA MÜD. TR050001500158007290494632 VAKIF BANK
EDİRNE 2. İCRA MÜD. TR660001500158007290497511 VAKIF BANK
EDREMİT 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR440001500158007290498489 VAKIF BANK
EFLANI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR070001000508132114015001 ZİRAAT BANKASI
EĞİRDİR 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR560001500158007282215928 VAKIF BANK
EKİNÖZÜ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR560001001651257543285001 ZİRAAT BANKASI
ELAZIĞ 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR300001500158007290497092 VAKIF BANK
ELAZIĞ 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR320001500158007290497541 VAKIF BANK
ELAZIĞ 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR070001500158007290498282 VAKIF BANK
ELAZIĞ 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR840001500158007297721747 VAKIF BANK
ELBİSTAN İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ TR840001500158007290495053 VAKIF BANK
ELDİVAN  İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR930001000688129756835001 ZİRAAT BANKASI
ELMADAĞ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR510004600495888000029277 AKBANK T.A.Ş
ELMALI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR660001000038322602865001 ZİRAAT BANKASI
EMET İCRA MÜDÜRLÜĞÜ/KÜTAHYA TR060001000282303734895001 ZİRAAT BANKASI
ERBAA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR820001500158007290499260 VAKIF BANK
ERCIŞ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ / VAN TR290001000293126170905001 ZİRAAT BANKASI
ERDEMLİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR940001500158007290501275 VAKIF BANK
EREĞLİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR830001500158007290502734 VAKIF BANK
ERFELEK İCRA  DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ TR480001000631270371455001 ZİRAAT BANKASI
ERMENEK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR090001000176339005505001 ZİRAAT BANKASI
ERZINCAN 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR870001500158007290496454 VAKIF BANK
ERZINCAN 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR710001001375289407945001 ZİRAAT BANKASI
ERZURUM 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR590001500158007290502002 VAKIF BANK
ERZURUM 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR730001500158007290501847 VAKIF BANK
ERZURUM 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR550001500158007290502171 VAKIF BANK
ERZURUM 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR550001500158007290501977 VAKIF BANK
ERZURUM 5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR630001500158007297757045 VAKIF BANK
ESKIŞEHIR 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR440001500158007290492087 VAKIF BANK
ESKIŞEHIR 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR850001500158007290492125 VAKIF BANK
ESKIŞEHIR 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR720001500158007290492165 VAKIF BANK
ESKIŞEHIR 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR970001500158007290492200 VAKIF BANK
ESKIŞEHIR 5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR090001500158007290492232 VAKIF BANK
ESKİL İCRA MÜDÜRLÜĞÜ / AKSARAY TR440001001345075437205001 ZİRAAT BANKASI
ESKİŞEHİR 6. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR530001500158007293285331 VAKIF BANK
ESKİŞEHİR 7. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR410001500158007293279824 VAKIF BANK
ESKİŞEHİR 8. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR720001500158007297875126 VAKIF BANK
ESPİYE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR160004600517888000044521 AKBANK T.A.Ş
EŞME İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR890001000314300843875001 ZİRAAT BANKASI
EYÜP 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR250001500158007290502323 VAKIF BANK
EYÜP 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR800001500158007290502206 VAKIF BANK
EYÜP 3.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR760001500158007290500241 VAKIF BANK
EZİNE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR130004600575888000032751 AKBANK T.A.Ş
FATİH 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR360001500158007290496984 VAKIF BANK
FATİH 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR700001500158007290497051 VAKIF BANK
FATİH 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR430001500158007290497052 VAKIF BANK
FATSA 1.  İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR970001500158007290501124 VAKIF BANK
FETHIYE 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR090001500158007290495142 VAKIF BANK
FETHIYE 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR440001500158007290495676 VAKIF BANK
FINDIKLI İCRA İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ TR550001000443131076825002 ZİRAAT BANKASI
FİNİKE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ/ANTALYA TR140001000040335772945001 ZİRAAT BANKASI
FOÇA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR890004600685888000045186 AKBANK T.A.Ş
GAZİANTEP 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR210001500158007290499873 VAKIF BANK
GAZİANTEP 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR060001500158007290499755 VAKIF BANK
GAZİANTEP 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR690001500158007290502404 VAKIF BANK
GAZİANTEP 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR290001500158007290500311 VAKIF BANK
GAZİANTEP 5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR660001500158007290499839 VAKIF BANK
GAZİANTEP 6. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR670001500158007293370342 VAKIF BANK
GAZİANTEP 7. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR230001500158007293370552 VAKIF BANK
GAZİANTEP 8. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR610001500158007293370741 VAKIF BANK
GAZİOSMANPAŞA 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR310001500158007290503088 VAKIF BANK
GAZİOSMANPAŞA 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR510001500158007290503116 VAKIF BANK
GAZİOSMANPAŞA 4.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR560001500158007290502638 VAKIF BANK
GAZİPAŞA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR230001200957500004000008 VAKIF BANK
GEBZE 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR580001500158007290501923 VAKIF BANK
GEMEREK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR380001500158007293610357 VAKIF BANK
GEMLIK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR030001500158007290501167 VAKIF BANK
GERZE İCRA  DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ TR310001000224266742895001 VAKIF BANK
GEVAŞ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR860001000575134571435001 VAKIF BANK
GİRESUN 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR570001500158007290494375 VAKIF BANK
GİRESUN 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR720001500158007290494396 VAKIF BANK
GÖKÇEBEY İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR760001000762123442675001 ZİRAAT BANKASI
GÖKSUN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR680001000333277848635001 ZİRAAT BANKASI
GÖLBAŞI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR500001500158007290498478 ZİRAAT BANKASI
GÖLCÜK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR220001500158007290519837 VAKIF BANK
GÖLHİSAR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR110001000455339383785001 ZİRAAT BANKASI
GÖLKÖY İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR550001000339272439195001 ZİRAAT BANKASI
GÖLMARMARA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR540001000735339547035001 ZİRAAT BANKASI
GÖRELE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR290004600294888000052333 AKBANK T.A.Ş
GÖYNÜCEK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR620001000543139250925001 ZİRAAT BANKASI
GÜLNAR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ / MERSIN TR800001000210323128685001 ZİRAAT BANKASI
GÜMÜŞHACIKÖY İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR650001000031134885425001 ZİRAAT BANKASI
GÜMÜŞHACIKÖY İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR650001000031134885425001 ZİRAAT BANKASI
GÜMÜŞHANE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR920001500158007290569114 VAKIF BANK
GÜNDOĞMUŞ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR170001000661067147325001 ZİRAAT BANKASI
GÜNEY İCRA MÜDÜRLÜĞÜ/DENİZLİ TR750001000470269859185001 ZİRAAT BANKASI
GÜNEYSU İCRA İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ TR790001000819267169845001 ZİRAAT BANKASI
GÜROYMAK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR970001001378137195505001 ZİRAAT BANKASI
GÜRPINAR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ  V A N TR750001000636139733085001 ZİRAAT BANKASI
HADİM İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR290001000187309467455001 ZİRAAT BANKASI
HAKKARİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR630001500158007290567890 VAKIF BANK
HALFETI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ / Ş.URFA TR820001000524292731555001 ZİRAAT BANKASI
HAMUR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR180001000647254580105001 ZİRAAT BANKASI
HANİ İCRA İFLAS DAİRESİ TR450001000642262233035001 ZİRAAT BANKASI
HARMANCIK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR290001001031056207885002 ZİRAAT BANKASI
HARRAN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR140001001659256026385001 ZİRAAT BANKASI
HASKÖY ICRA MÜDÜRLÜĞÜ TR590001001380279336505001 ZİRAAT BANKASI
HASSA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR620001000385314456145001 ZİRAAT BANKASI
HATAY 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR440001500158007290492572 VAKIF BANK
HATAY 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR920001500158007290493842 VAKIF BANK
HATAY 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR170001500158007292653636 VAKIF BANK
HAVRAN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR790001000558109818335001 ZİRAAT BANKASI
HEKİMHAN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR880001000295298226165002 ZİRAAT BANKASI
HENDEK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR320001500158007290563598 VAKIF BANK
HILVAN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ / Ş.URFA TR980001000428278194005001 ZİRAAT BANKASI
HINIS İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ TR670001000336272749845001 ZİRAAT BANKASI
HİZAN  İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR450001000663132670585001 ZİRAAT BANKASI
HOPA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR710004600252888000052804 AKBANK T.A.Ş
HOZAT İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TUNCELİ TR710001000347076287725001 ZİRAAT BANKASI
HÜYÜK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR070001000880321707655001 ZİRAAT BANKASI
IĞDIR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR560001500158007290504481 VAKIF BANK
ILGAZ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR310001000071139518435001 ZİRAAT BANKASI
ILGIN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR410004600484888000033596 AKBANK T.A.Ş
ISPARTA 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR230001500158007290496248 VAKIF BANK
ISPARTA 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR910001500158007290493472 VAKIF BANK
ISPARTA 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR250001500158007296449296 VAKIF BANK
İKİZCE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR220001001351067801795001 ZİRAAT BANKASI
İKİZDERE İCRA İFLAS MÜD. TR740001000444086121525001 ZİRAAT BANKASI
İLİÇ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR500004600704888000047751 AKBANK T.A.Ş
İNEBOLU İCRA MÜDÜRLÜĞÜ/KASTAMONU TR300004600602888000040019 AKBANK T.A.Ş
İNEGÖL 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR800001500158007290527038 VAKIF BANK
İNEGÖL 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR050001500158007290503168 VAKIF BANK
İSKENDERUN 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR970001500158007290522270 VAKIF BANK
İSKENDERUN 2.ICRA MÜDÜRLÜĞÜ TR350001500158007290522222 VAKIF BANK
İSKENDERUN 3.ICRA MÜDÜRLÜĞÜ TR210001500158007290505305 VAKIF BANK
İSLAHIYE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR800001000280281038005001 ZİRAAT BANKASI
İSTANBUL 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR680001500158007264713905 VAKIF BANK
İSTANBUL 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR140001500158007265092207 VAKIF BANK
İSTANBUL 11. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR510001500158007262224609 VAKIF BANK
İSTANBUL 12. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR520001500158007265092299 VAKIF BANK
İSTANBUL 12.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR520001500158007265092299 VAKIF BANK
İSTANBUL 13. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR100001500158007265092376 VAKIF BANK
İSTANBUL 14. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR070001500158007265092527 VAKIF BANK
İSTANBUL 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR020001500158007264298575 VAKIF BANK
İSTANBUL 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR070001500158007265090490 VAKIF BANK
İSTANBUL 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR130001500158007265091352 VAKIF BANK
İSTANBUL 5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR500001500158007265091753 VAKIF BANK
İSTANBUL 6. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR150001500158007265091898 VAKIF BANK
İSTANBUL 7. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR250001500158007265092009 VAKIF BANK
İSTANBUL 8. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR950001500158007265092107 VAKIF BANK
İSTANBUL 9. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR970001500158007265092168 VAKIF BANK
İYİDERE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR460001000698086353275002 ZİRAAT BANKASI
İZMIR 6. İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ TR490001500158007290492288 VAKIF BANK
İZMİR 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR210001500158007290492986 VAKIF BANK
İZMİR 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR080001500158007290492250 VAKIF BANK
İZMİR 11. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR230001500158007290493435 VAKIF BANK
İZMİR 12. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR120001500158007290493439 VAKIF BANK
İZMİR 13. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR490001500158007290493452 VAKIF BANK
İZMİR 14. İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ TR040001500158007290493486 VAKIF BANK
İZMİR 15. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR950001500158007290493497 VAKIF BANK
İZMİR 16. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR460001500158007290493506 VAKIF BANK
İZMİR 17.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR670001500158007290493516 VAKIF BANK
İZMİR 18. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR080001500158007290493414 VAKIF BANK
İZMİR 19. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR580001500158007290493581 VAKIF BANK
İZMİR 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR260001500158007290492993 VAKIF BANK
İZMİR 20.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR730001500158007290493602 VAKIF BANK
İZMİR 21. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR230001500158007290493629 VAKIF BANK
İZMİR 22.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR600001500158007290493642 VAKIF BANK
İZMİR 23.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR920001500158007290493648 VAKIF BANK
İZMİR 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR790001500158007290493009 VAKIF BANK
İZMİR 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR890001500158007290493023 VAKIF BANK
İZMİR 5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR610001500158007290493042 VAKIF BANK
İZMİR 7. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR740001500158007290493196 VAKIF BANK
İZMİR 8. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR080001500158007290493414 VAKIF BANK
İZMİR 9. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR560001500158007290493423 VAKIF BANK
İZMİR  2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR260001500158007290492993 VAKIF BANK
İZNİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR040001000269091784945001 ZİRAAT BANKASI
KADIKÖY 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR160001500158007290497053 VAKIF BANK
KADIKÖY 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR590001500158007290497055 VAKIF BANK
KADIKÖY 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR170001500158007290497035 VAKIF BANK
KADIKÖY 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR580001500158007290497073 VAKIF BANK
KADIKÖY 5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR050001500158007290497057 VAKIF BANK
KADIKÖY 6. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR440001500158007290497131 VAKIF BANK
KADIKÖY 7. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR620001500158007290497098 VAKIF BANK
KADIKÖY 7.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR620001500158007290497098 VAKIF BANK
KADIKÖY 8.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR250001500158007290497182 VAKIF BANK
KADINHANI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA TR420001000174325470115001 VAKIF BANK
KADİRLİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR260001500158007290496000 VAKIF BANK
KAĞIZMAN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ / KARS TR930001000343297645495001 ZİRAAT BANKASI
KAHRAMANMARAŞ 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR140001500158007290516101 VAKIF BANK
KAHRAMANMARAŞ 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR520001500158007290494659 VAKIF BANK
KAHRAMANMARAŞ 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR700001500158007290516160 VAKIF BANK
KAHRAMANMARAŞ 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR690001500158007290516178 VAKIF BANK
KAHTA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR170001000399319036925006 ZİRAAT BANKASI
KALE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ / DENİZLİ TR930001000618291888895001 ZİRAAT BANKASI
KALE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA TR730001000777330391725001 ZİRAAT BANKASI
KAMAN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR560001000273317372595001 ZİRAAT BANKASI
KARABÜK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR280001500158007290500135 VAKIF BANK
KARACABEY İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR810001500158007290496853 VAKIF BANK
KARADENIZEREĞLI ICRA MÜD. ZONGULDAK TR210001500158007290493762 VAKIF BANK
KARAHALLI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR220001000489275030475001 ZİRAAT BANKASI
KARAMAN 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR680001500158007290495826 VAKIF BANK
KARAMAN 2.(AYRANCI) İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR540001001343285826775001 ZİRAAT BANKASI
KARAMANLI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR040001000772282168755001 ZİRAAT BANKASI
KARAPINAR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR040001000309375437775001 ZİRAAT BANKASI
KARGI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR430001000323137862955001 ZİRAAT BANKASI
KARS 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR650001500158007290516832 VAKIF BANK
KARS 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR500001500158007290516811 VAKIF BANK
KARŞIYAKA 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR300001500158007290494473 VAKIF BANK
KARŞIYAKA 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR560001500158007290493714 VAKIF BANK
KARŞIYAKA 3.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR890001500158007290494284 VAKIF BANK
KARTAL 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR340001500158007290494207 VAKIF BANK
KARTAL 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR800001500158007290494252 VAKIF BANK
KARTAL 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR840001500158007290494277 VAKIF BANK
KARTAL 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR020001500158007290494298 VAKIF BANK
KARTAL 5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR590001500158007290494339 VAKIF BANK
KARTAL 6. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR630001500158007290494364 VAKIF BANK
KASTAMONU 1. İCRA DAIRESI TR390001500158007290491983 VAKIF BANK
KASTAMONU 2. İCRA DAIRESI TR160001500158007290492009 VAKIF BANK
KASTAMONU 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR740001500158007290492032 VAKIF BANK
KAŞ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR160001200958000008000001 HALK BANKASI
KAYSERİ 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR700001500158007290493074 VAKIF BANK
KAYSERİ 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR050001500158007290493080 VAKIF BANK
KAYSERİ 3.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR480001500158007290493082 VAKIF BANK
KAYSERİ 4 . İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR530001500158007290493089 VAKIF BANK
KAYSERİ 5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR240001500158007290493126 VAKIF BANK
KAYSERİ 6. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR940001500158007290493127 VAKIF BANK
KAYSERİ 7. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR600001500158007296464768 VAKIF BANK
KAYSERİ 8. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR860001500158007296464785 VAKIF BANK
KAZAN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR050001001118121801615001 ZİRAAT BANKASI
KEÇİBORLU İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR560001000375341345005001 ZİRAAT BANKASI
KELES İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR740001000507054280685001 ZİRAAT BANKASI
KEMALPAŞA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR550001500158007292439358 VAKIF BANK
KEMER İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ / ANTALYA TR880001500158007290509046 VAKIF BANK
KESTEL İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR110001500158007292582934 VAKIF BANK
KEŞAN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR480001500158007290492694 VAKIF BANK
KEŞAP İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR750001000406260640735001 ZİRAAT BANKASI
KIRIKHAN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR830001500158007290520582 VAKIF BANK
KIRIKKALE 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR070001500158007290501580 VAKIF BANK
KIRIKKALE 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR900001500158007290501638 VAKIF BANK
KIRIKKALE 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR240001500158007290501662 VAKIF BANK
KIRIKKALE 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR540001500158007290501704 VAKIF BANK
KIRIKKALE 5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR180001001284066630065001 ZİRAAT BANKASI
KIRKAĞAÇ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR660004600321888000051287 AKBANK T.A.Ş
KIRKLARELI İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ TR970001000482076653155001 ZİRAAT BANKASI
KIRŞEHİR 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR950001500158007290492139 VAKIF BANK
KIRŞEHİR 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR540001001400288057195001 ZİRAAT BANKASI
KİLİS İCRA DAIRESİ MÜDÜRLÜĞÜ TR470001500158007290567887 VAKIF BANK
KİRAZ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR270001000422079292085001 ZİRAAT BANKASI
KOCAELİ 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR770001500158007290499156 VAKIF BANK
KOCAELİ 2.  İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR300001500158007290499226 VAKIF BANK
KOCAELİ 3.  İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR570001500158007290500292 VAKIF BANK
KOCAELİ 4.  İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ TR220001500158007290499176 VAKIF BANK
KOCAELİ 5. İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ TR860001500158007290499091 VAKIF BANK
KOÇARLI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ/AYDIN TR480001000460388944055001 ZİRAAT BANKASI
KONYA 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR750001500158007290533239 VAKIF BANK
KONYA 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR950001500158007290533364 VAKIF BANK
KONYA 12.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR710001500158007292610566 VAKIF BANK
KONYA 13.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR260001500158007292610697 VAKIF BANK
KONYA 14. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR130001500158007292610640 VAKIF BANK
KONYA 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR200001500158007290533259 VAKIF BANK
KONYA 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR350001500158007290533280 VAKIF BANK
KONYA 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR720001500158007290531353 VAKIF BANK
KONYA 5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR110001500158007290533324 VAKIF BANK
KONYA 6. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR860001500158007290533332 VAKIF BANK
KONYA 7. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR750001500158007290533336 VAKIF BANK
KONYA 8. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR530001500158007290533344 VAKIF BANK
KONYA 9. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR470001500158007290533355 VAKIF BANK
KONYA EREĞLİ 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR830001500158007290502734 VAKIF BANK
KONYA EREĞLİ 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR500001500158007290499933 VAKIF BANK
KORGAN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR770001000665105321115001 ZİRAAT BANKASI
KORKUTELİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR840001000398286833155001 ZİRAAT BANKASI
KOYULHISAR ICRA DAIRESI / SIVAS TR420001000367268800615001 ZİRAAT BANKASI
KOZAN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR950001500158007290495922 VAKIF BANK
KÖYCEĞIZ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR540001000206281225535001 ZİRAAT BANKASI
KULP İCRA MÜDÜRLÜĞÜ / DİYARBAKIR TR390001000502081295515002 ZİRAAT BANKASI
KULU İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR040004600468888000044083 AKBANK T.A.Ş
KUMLUCA İCRA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR390001500158007297115725 VAKIF BANK
KUMRU İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR110001000644068377595001 ZİRAAT BANKASI
KURUCAŞİLE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ TR800001000576090701525001 ZİRAAT BANKASI
KUYCAK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ /  AYDIN TR330001000474330911495001 ZİRAAT BANKASI
KÜÇÜKÇEKMECE 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR030001500158007290502234 VAKIF BANK
KÜÇÜKÇEKMECE 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR020001500158007290502155 VAKIF BANK
KÜÇÜKÇEKMECE 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR430001500158007290502193 VAKIF BANK
KÜÇÜKÇEKMECE 4.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR560001500158007290502347 VAKIF BANK
KÜTAHYA 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR480001500158007272400254 VAKIF BANK
KÜTAHYA 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR620001500158007290496516 VAKIF BANK
LAÇIN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR880004600548888000044682 AKBANK T.A.Ş
LALAPAŞA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR670001000719111965725001 ZİRAAT BANKASI
LÜLEBURGAZ 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ / KIRKLARELİ TR060001500158007290497136 VAKIF BANK
LÜLEBURGAZ 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ / KIRKLARELİ TR060001500158007290497136 VAKIF BANK
MAÇKA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR980001000270111070705001 ZİRAAT BANKASI
MAHMUDİYE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR450001000512348146475001 ZİRAAT BANKASI
MALATYA 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR350001500158007277848299 VAKIF BANK
MALATYA 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR180001500158007277244489 VAKIF BANK
MALATYA 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR110001500158007270176710 VAKIF BANK
MALATYA 6. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR750001500158007290496088 VAKIF BANK
MALATYA 7. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR760001500158007290496167 VAKIF BANK
MALAZGİRT İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR190001000440292858085001 ZİRAAT BANKASI
MALKARA İCRA DAIRESI TR170004600376888000063096 AKBANK T.A.Ş
MANAVGAT 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR150001500158007290496004 VAKIF BANK
MANAVGAT 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR930001500158007290496152 VAKIF BANK
MANİSA 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR360001500158007290495044 VAKIF BANK
MANİSA 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR410001500158007290495051 VAKIF BANK
MANİSA 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR880001500158007290495078 VAKIF BANK
MARDİN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR940001500158007272976479 VAKIF BANK
MARMARA EREĞLISI/TEKIRDAĞ İCRA TR760001500158007287885412 VAKIF BANK
MARMARİS 1 İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR820001500158007282430412 VAKIF BANK
MARMARİS 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR060001500158007290501113 VAKIF BANK
MAZGİRT İCRA MÜDÜRLÜĞÜ / TUNCELI TR460001000358086908575001 ZİRAAT BANKASI
MENEMEN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR470001500158007290496786 VAKIF BANK
MERSİN 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR030001500158007290521731 VAKIF BANK
MERSİN 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR390001500158007290521083 VAKIF BANK
MERSİN 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR520001500158007290521043 VAKIF BANK
MERSİN 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR430001500158007290521690 VAKIF BANK
MERSİN 5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR360001500158007290520943 VAKIF BANK
MERSİN 6. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR940001500158007290521160 VAKIF BANK
MERSİN 7. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR290001500158007290520972 VAKIF BANK
MERSİN 8. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR290001500158007290520875 VAKIF BANK
MERZİFON İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR380001500158007290500828 VAKIF BANK
MESUDİYE İCRA DAİRESİ TR710001000220137684895001 ZİRAAT BANKASI
MİLAS İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR760001500158007290494712 VAKIF BANK
MUCUR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR920001000290325886345001 ZİRAAT BANKASI
MUDURNU İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR280001000057108773075001 ZİRAAT BANKASI
MUĞLA 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR090001500158007290498925 VAKIF BANK
MUĞLA 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR510001500158007290499236 VAKIF BANK
MURADİYE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR180001000448275160765001 ZİRAAT BANKASI
MURATLI İCRA MÜD. TR850004600368888000065764 AKBANK T.A.Ş
MUSTAFAKEMALPAŞA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR120001500158007290501975 VAKIF BANK
MUŞ ICRA IFLAS MÜDÜRLÜĞÜ TR100001500158007290504339 VAKIF BANK
MUT İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR560001000211334036005001 ZİRAAT BANKASI
MUT İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ TR560001000211334036005001 ZİRAAT BANKASI
MUTKİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR890001000671268384655001 ZİRAAT BANKASI
NEVŞEHİR 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR280001500158007290510514 VAKIF BANK
NEVŞEHİR 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR340001500158007290515644 VAKIF BANK
NEVŞEHİR 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR650001001382282464955001 ZİRAAT BANKASI
NIĞDE 1.  İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR030001500158007290491370 VAKIF BANK
NİĞDE 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR350001500158007292788336 VAKIF BANK
NURDAĞI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR910001001376285359895001 ZİRAAT BANKASI
NURHAK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR210001000199312776265001 ZİRAAT BANKASI
NUSAYBİN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR670001500158007290568400 VAKIF BANK
OF İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR240004600254888000052192 AKBANK T.A.Ş
OĞUZELİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR680001000525280859195001 ZİRAAT BANKASI
ONDOKUZMAYIS İCRA MÜDÜRLÜĞÜ / SAMSUN TR190001000968133326155001 ZİRAAT BANKASI
ORDU 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR790001500158007290494852 VAKIF BANK
ORDU 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR410001500158007290497864 VAKIF BANK
ORHANELI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR170001000061065289805001 ZİRAAT BANKASI
ORHANGAZI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR150001500158007290496295 VAKIF BANK
ORTACA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ/MUĞLA TR510001500158007292262793 VAKIF BANK
OSMANCIK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR940004600548888000044671 AKBANK T.A.Ş
OSMANIYE 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR360001500158007290497566 VAKIF BANK
OSMANIYE 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR830001500158007290497593 VAKIF BANK
ÖZALP İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR920001000465263420155001 ZİRAAT BANKASI
PAMUKOVA İCRA MÜD. /SAKARYA TR560004600525888000038260 AKBANK T.A.Ş
PASINLER  2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR860001000113289248405001 ZİRAAT BANKASI
PATNOS İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR160001000352314640935001 ZİRAAT BANKASI
PAZAR İCRA İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ TR020004600228888000058641 AKBANK T.A.Ş
PAZARCIK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR370001000284288482745002 ZİRAAT BANKASI
PEHLIVANKÖYDE FAALIYET GÖSTEREN BABAESKI II. İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ TR740001500158007298051630 VAKIF BANK
PENDIK 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR660001500158007290574820 VAKIF BANK
PENDIK 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR910001500158007290574855 VAKIF BANK
PERŞEMBE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR140001000413269427395001 VAKIF BANK
PINARBAŞI İCRA İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ TR150001001436075216635001 ZİRAAT BANKASI
POZANTI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR770001000493333283365001 ZİRAAT BANKASI
PÜLÜMÜR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ /  TUNCELİ TR660001000412076422385001 ZİRAAT BANKASI
REYHANLI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR730004600457888000042712 AKBANK T.A.Ş
RİZE 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR830001500158007295831429 VAKIF BANK
SAFRANBOLU ICRA MD / KARABÜK TR670001500158007290501373 VAKIF BANK
SAKARYA 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR470001500158007290502121 VAKIF BANK
SAKARYA 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR210001500158007290502104 VAKIF BANK
SAKARYA 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR420001500158007290502114 VAKIF BANK
SAKARYA 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR470001500158007290502218 VAKIF BANK
SAKARYA 5.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR420001500158007295884838 VAKIF BANK
SAKARYA 6.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR880001500158007295884883 VAKIF BANK
SALİHLİ 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR910001500158007290498225 VAKIF BANK
SALİHLİ 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR890001500158007290498261 VAKIF BANK
SAMANDAĞ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR150001000446332222585003 ZİRAAT BANKASI
SAMSUN 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR790001500158007290502030 VAKIF BANK
SAMSUN 2. İCRAMÜDÜRLÜĞÜ TR400001500158007290502053 VAKIF BANK
SAMSUN 3. İCRAMÜDÜRLÜĞÜ TR330001500158007290502082 VAKIF BANK
SAMSUN 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR040001500158007290502119 VAKIF BANK
SAMSUN 5. İCRAMÜDÜRLÜĞÜ TR190001500158007290502140 VAKIF BANK
SAMSUN 6. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR860001500158007296177568 VAKIF BANK
SAMSUN 7. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR050001500158007296177571 VAKIF BANK
SANDIKLI 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR690001500158007290565066 VAKIF BANK
SARAY İCRA MÜDÜRLÜĞÜ/TEKİRDAĞ TR820004600518888000053371 AKBANK T.A.Ş
SARAYDÜZÜ (BOYABAT 2. İCRA) TR070004600564888000039132 AKBANK T.A.Ş
SARAYKÖY İCRA MÜDÜRLÜĞÜ / DENIZLI TR620001000087307033555001 ZİRAAT BANKASI
SARAYÖNÜ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR460001000600298021235001 ZİRAAT BANKASI
SARIGÖL İCRA MÜDÜRLÜĞÜI / MANİSA TR670001000572313282195001 ZİRAAT BANKASI
SARIYER İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR100001500158007290498519 VAKIF BANK
SAVAŞTEPE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR600001000542117419015001 ZİRAAT BANKASI
SEFERİHİSAR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR700004600506888000069707 AKBANK T.A.Ş
SELÇUK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR TR950001500158007297182229 VAKIF BANK
SELENDİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR140001000562301224555001 ZİRAAT BANKASI
SELİM İCRA MÜDÜRLÜĞÜ / KARS TR930001000674273935395001 ZİRAAT BANKASI
SENİRKENT İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ/ ISPARTA TR570001000433323863225001 ZİRAAT BANKASI
SERİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR510001500158007290508742 VAKIF BANK
SEYDİŞEHİR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR390001500158007290529134 VAKIF BANK
SIVASLI İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ / UŞAK TR850001000536311699825001 ZİRAAT BANKASI
SİİRT İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR630001500158007290494267 VAKIF BANK
SİLİFKE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR720001500158007290494493 VAKIF BANK
SİLİVRİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR390001500158007290498288 VAKIF BANK
SİLOPİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR350004600720888000040334 AKBANK T.A.Ş
SİLVAN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR610001000334315871965001 ZİRAAT BANKASI
SİMAV İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR070001500158007290500028
SİNCAN 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR370001500158007290521216 VAKIF BANK
SİNCAN 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR350001500158007290507866 VAKIF BANK
SİNCAN 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR490001500158007290516538 VAKIF BANK
SİNCAN 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR220001500158007290516539 VAKIF BANK
SİNCAN 5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR330001500158007290521191 VAKIF BANK
SİNOP İCRA  DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ TR640001500158007290493085 VAKIF BANK
SİVAS 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR970001500158007281198048 VAKIF BANK
SİVAS 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR040001500158007287708713 VAKIF BANK
SİVEREK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ / Ş.URFA TR430004600472888000040853 AKBANK T.A.Ş
SOMA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR960001500158007290494546 VAKIF BANK
SÖKE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR830001500158007290493616 VAKIF BANK
SULTANBEYLİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR050001500158007290500646 VAKIF BANK
SULTANHİSAR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR490001001000338083125001 ZİRAAT BANKASI
SULUOVA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR800004600554888000035020 AKBANK T.A.Ş
SURUÇ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ / Ş.URFA TR940001000255280620505001 ZİRAAT BANKASI
SÜRMENE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR670004600293888000041514 AKBANK T.A.Ş
ŞABANÖZÜ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR330001000429134754775001 ZİRAAT BANKASI
ŞALPAZARI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR940001000829112060385001 ZİRAAT BANKASI
ŞANLIURFA 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR320001500158007290527320 VAKIF BANK
ŞANLIURFA 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR510001500158007290501273 VAKIF BANK
ŞANLIURFA 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR290001500158007290520099 VAKIF BANK
ŞARKİKARAAĞAÇ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR300001000135322857725001 ZİRAAT BANKASI
ŞARKÖY İCRA MÜD. TR950004600393888000046292 AKBANK T.A.Ş
ŞAVŞAT İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR170001000376285060725001 ZİRAAT BANKASI
ŞEBİNKARAHİSAR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR900001000126266511665001 ZİRAAT BANKASI
ŞEFAATLİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR220001000487313480955001 ZİRAAT BANKASI
ŞEMDİNLİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR280001000649265107635001 ZİRAAT BANKASI
ŞIRNAK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR290001500158007290570054 VAKIF BANK
ŞİLE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR030001000462056549765006 ZİRAAT BANKASI
ŞİŞLİ 5.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR800001500158007279989928 VAKIF BANK
ŞİŞLİ  1 .İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR340001500158007279989689 VAKIF BANK
ŞİŞLİ  2 .İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR480001500158007272670399 VAKIF BANK
ŞİŞLİ  3 .İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR710001500158007279989799 VAKIF BANK
ŞİŞLİ  4 .İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR840001500158007279989856 VAKIF BANK
ŞİŞLİ  6. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR290001500158007279989973 VAKIF BANK
ŞUHUT İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR090001000417323361535002 ZİRAAT BANKASI
TARSUS 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR200001500158007289104255 VAKIF BANK
TARSUS 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR020001500158007290497208 VAKIF BANK
TAŞKÖPRÜ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR150001001703253770395001 ZİRAAT BANKASI
TAŞOVA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR890001000272133860385001 ZİRAAT BANKASI
TATVAN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR790001000441270898185001 ZİRAAT BANKASI
TAVAS İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR260004600481888000074465 AKBANK T.A.Ş
TEFENNİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR900001000059384556735001 ZİRAAT BANKASI
TEKIRDAĞ 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR240001500158007290521353 VAKIF BANK
TEKIRDAĞ 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR720001500158007290521362 VAKIF BANK
TİREBOLU İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR300004600387888000060566 AKBANK T.A.Ş
TOKAT 1. İCRA MÜD TR290001500158007295617061 VAKIF BANK
TOKAT 2. İCRA MÜD TR340001500158007295617068 VAKIF BANK
TORBALI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ / İZMIR TR360001500158007290515899 VAKIF BANK
TORTUM İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ TR700001000353258989175001 ZİRAAT BANKASI
TORUL 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR930001000286095131415001 ZİRAAT BANKASI
TORUL 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR370001001667273902365001 ZİRAAT BANKASI
TOSYA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR610001500158007290492751 VAKIF BANK
TRABZON 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR140001500158007290536374 VAKIF BANK
TRABZON 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR380001500158007290536427 VAKIF BANK
TRABZON 3.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR340001500158007290536402 VAKIF BANK
TUNCELİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR940001500158007279074093 VAKIF BANK
TUZLA 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR560001500158007290500213 VAKIF BANK
TÜRKELİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR600001000574259112035001 ZİRAAT BANKASI
TÜRKOĞLU İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR900001000633308420155001 ZİRAAT BANKASI
ULA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR550001000594291227185001 ZİRAAT BANKASI
ULUBEY İCRA MÜDÜRLÜĞÜ (UŞAK) TR180001000481293119775001 ZİRAAT BANKASI
ULUBEY  İCRA MÜDÜRLÜĞÜ (ORDU) TR140001000601268622305001 ZİRAAT BANKASI
ULUBORLU İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR900001000134332884225001 ZİRAAT BANKASI
ULUDERE İCRA DAİRESİ TR510001000723082849225001 ZİRAAT BANKASI
ULUKIŞLA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR370001000326331903755002 ZİRAAT BANKASI
ULUS İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR480001000291095924635001 ZİRAAT BANKASI
URLA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR190001500158007296260448 VAKIF BANK
UŞAK 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR220001500158007273398852 VAKIF BANK
UŞAK 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR520001500158007273398894 VAKIF BANK
UŞAK 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR230001500158007292709885 VAKIF BANK
UZUNKÖPRÜ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ /EDIRNE TR470001500158007290501248 VAKIF BANK
ÜMRANİYE 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR890001500158007290497291 VAKIF BANK
ÜMRANİYE 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR070001500158007290497312 VAKIF BANK
ÜNYE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR360001500158007290496693 VAKIF BANK
ÜRGÜP İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR710001500158007289261447 VAKIF BANK
ÜSKÜDAR 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR160001500158007290498120 VAKIF BANK
ÜSKÜDAR 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR780001500158007290498071 VAKIF BANK
ÜSKÜDAR 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR940001500158007290498171 VAKIF BANK
ÜSKÜDAR 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR930001500158007290498092 VAKIF BANK
VAKFIKEBİR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR510004600314888000039297 AKBANK T.A.Ş
VAN 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR920001500158007290498498 VAKIF BANK
VAN 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR790001500158007290498441 VAKIF BANK
VIRANŞEHIR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR270001000285315608725001 ZİRAAT BANKASI
YAĞLIDERE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR330001000740087885635001 ZİRAAT BANKASI
YALOVA İCRA İFLAS DAIRESI TR840001500158007274040361 VAKIF BANK
YALVAÇ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR420001000136327653325001 ZİRAAT BANKASI
YATAĞAN 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR660004600599888000046602 AKBANK T.A.Ş
YATAĞAN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR660004600599888000046602 AKBANK T.A.Ş
YAVUZELI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR960001000694253067045001 ZİRAAT BANKASI
YAYLADAĞ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR810001000366304542235001 ZİRAAT BANKASI
YAZIHAN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR330001500158007290517214 VAKIF BANK
YENICE  İCRA MÜDÜRLÜĞÜ /ÇANAKKALE TR660001000405378341525001 ZİRAAT BANKASI
YENİCE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ/KARABÜK TR700001000533089360125001 ZİRAAT BANKASI
YENİŞARBADEMLİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR420001001307067935975001 ZİRAAT BANKASI
YENİŞEHİR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR880004600329888000040403 AKBANK T.A.Ş
YERKÖY İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR370001500158007290508509 VAKIF BANK
YEŞİLOVA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR130001000372333552405001 ZİRAAT BANKASI
YOMRA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ / TRABZON TR440001000614110871715001 ZİRAAT BANKASI
YOZGAT İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR120001500158007290567838 VAKIF BANK
YUNAK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR060001000497303113575001 ZİRAAT BANKASI
YÜKSEKOVA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR380001200938300005000089 HALK BANKASI
ZİLE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR970001500158007298080025 VAKIF BANK
ZONGULDAK 1. ICRA MÜDÜRLÜĞÜ TR600001500158007290499365 VAKIF BANK
ZONGULDAK 2. ICRA MÜDÜRLÜĞÜ TR980001500158007290499360 VAKIF BANK
ZONGULDAK 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR390001500158007290499355 VAKIF BANK
ZONGULDAK 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TR290001500158007290499341 VAKIF BANK

İstanbul Anadolu Adliyesi İcra Daireleri IBAN numaraları

İstanbul Anadolu İcra Daireleri IBAN Numaraları

İCRA DAİRELERİ ESKİ İCRA DAİRESİ NO EMANET KASA HESABI – IBAN HARÇ – VERGİ- HESABI-IBAN
1. İcra Müdürlüğü Kadıköy 1. İcra TR160001500158007290497053 TR290001500158007299378624
2. İcra Müdürlüğü Kadıköy 2. İcra TR590001500158007290497055 TR790001500158007299385193
3. İcra Müdürlüğü Kadıköy 3. İcra TR170001500158007290497035 TR980001500158007299395618
4. İcra Müdürlüğü Kadıköy 4. İcra TR580001500158007290497073 TR500001500158007299438483
5. İcra Müdürlüğü Kadıköy 5. İcra TR050001500158007290497057 TR300001500158007299374532
6. İcra Müdürlüğü Kadıköy 6. İcra TR440001500158007290497131 TR840001500158007299375985
7. İcra Müdürlüğü Kadıköy 7. İcra TR620001500158007290497098 TR510001500158007299374833
8. İcra Müdürlüğü Kadıköy 8. İcra TR250001500158007290497182 TR410001500158007299391406
9. İcra Müdürlüğü Pendik 1. İcra TR660001500158007290574820 TR170001500158007300569224
10. İcra Müdürlüğü Pendik 2. İcra TR910001500158007290574855 TR380001500158007300569137
11. İcra Müdürlüğü Tuzla 1. İcra TR560001500158007290500213 TR080001500158007300569677
12. İcra Müdürlüğü Üsküdar 1. İcra TR160001500158007290498120 TR460001500158007299352516
13. İcra Müdürlüğü Üsküdar 2. İcra TR780001500158007290498071 TR710001500158007299359826
14. İcra Müdürlüğü Üsküdar 3. İcra TR940001500158007290498171 TR430001500158007300573218
15. İcra Müdürlüğü Üsküdar 4. İcra TR930001500158007290498092 TR530001500158007299355882
16. İcra Müdürlüğü Üsküdar 5. İcra TR820001500158007297936929 TR050001500158007299296509
17. İcra Müdürlüğü Üsküdar 6. İcra TR350001500158007297937096 TR660001500158007299301037
18. İcra Müdürlüğü Ümraniye 1. İcra TR890001500158007290497291 TR290001500158007299248353
19. İcra Müdürlüğü Ümraniye 2. İcra TR070001500158007290497312 TR170001500158007299244980
20. İcra Müdürlüğü Ümraniye 3. İcra TR620001500158007292580755 TR860001500158007299248103
21. İcra Müdürlüğü Kartal ve S.Beyli 1. İcra TR340001500158007290494207 TR070001500158007299294048
22. İcra Müdürlüğü Kartal ve S.Beyli 2. İcra TR800001500158007290494252 TR180001500158007299294044
23. İcra Müdürlüğü Kartal 3. İcra TR840001500158007290494277 TR450001500158007299294043
24. İcra Müdürlüğü Kartal 4. İcra TR020001500158007290494298 TR880001500158007299294045
25. İcra Müdürlüğü Kartal 5. İcra TR590001500158007290494339 TR180001500158007299290164

Bursa İcra Dairesi

BURSA İCRA DAİRELERİ

1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

TELEFON 0 (224) 273 34 70 – 0 (224) 272 50 04 -Dahili : 1171
VERGİ DAİRESİ ULUDAĞ V.D.
VERGİ NO 1780009658
BANKA HESAP NO (IBAN) Vakıf Bank – TR 3300 0150 0158 0072 9049 9754

2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

TELEFON 0 (224) 273 34 70 – 0 (224) 272 50 04 Dahili : 1172
VERGİ DAİRESİ ULUDAĞ V.D.
VERGİ NO 4700046671
BANKA HESAP NO (IBAN) Vakıf Bank – TR 8400 0150 0158 0072 9049 9806

3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

TELEFON 0 (224) 273 34 70 – 0 (224) 272 50 04 Dahili : 1173
VERGİ DAİRESİ ULUDAĞ V.D.
VERGİ NO 1910027923
BANKA HESAP NO (IBAN) Vakıf Bank – TR 3300 0150 0158 0072 9049 9851

4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

TELEFON 0 (224) 273 34 70 – 0 (224) 272 50 04 Dahili : 1174
VERGİ DAİRESİ ULUDAĞ V.D.
VERGİ NO
BANKA HESAP NO (IBAN) Vakıf Bank – TR

5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

TELEFON 0 (224) 273 34 70 – 0 (224) 272 50 04 Dahili : 1175
VERGİ DAİRESİ ULUDAĞ V.D.
VERGİ NO 1910023371
BANKA HESAP NO (IBAN) Vakıf Bank – TR 8400 0150 0158 0072 9049 9903
BANKA HESAP NO (IBAN) Vakıf Bank – TR 2100 0150 0158 0072 9929 7967

6. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

TELEFON 0 (224) 273 34 70 – 0 (224) 272 50 04 Dahili : 1176
VERGİ DAİRESİ ULUDAĞ V.D.
VERGİ NO 0620004899
BANKA HESAP NO (IBAN) Vakıf Bank – TR 7200 0150 0158 0072 9049 9925 (Vadesiz Hesap)
BANKA HESAP NO (IBAN) Vakıf Bank – TR 5600 0150 0158 0072 9930 2381 (Harç Hesabı)

7. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

TELEFON 0 (224) 273 34 70 – 0 (224) 272 50 04 Dahili : 1177
VERGİ DAİRESİ ULUDAĞ V.D.
VERGİ NO 1910027948
BANKA HESAP NO (IBAN) Vakıf Bank – TR 5400 0150 0158 0072 9049 9958

8. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

TELEFON 0 (224) 273 34 70 – 0 (224) 272 50 04 Dahili : 1178
VERGİ DAİRESİ ULUDAĞ V.D.
VERGİ NO 1910115877
BANKA HESAP NO (IBAN) Vakıf Bank – TR 7400 0150 0158 0072 9049 9986

9. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

TELEFON 0 (224) 273 34 70 – 0 (224) 272 50 04 Dahili : 1179
VERGİ DAİRESİ ULUDAĞ V.D.
VERGİ NO 3100150263
BANKA HESAP NO (IBAN) Vakıf Bank – TR 3000 0150 0158 0072 9050 0002
BANKA HESAP NO (IBAN) Vakıf Bank – TR 5400 0150 0158 0072 9929 3687 (Harç Hesabı)

10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

TELEFON 0 (224) 273 34 70 – 0 (224) 272 50 04 Dahili : 1180
VERGİ DAİRESİ ULUDAĞ V.D.
VERGİ NO 6430105714
BANKA HESAP NO (IBAN) Vakıf Bank – TR 2300 0150 0158 0072 9050 0031
BANKA HESAP NO (IBAN) Vakıf Bank – TR 1400 0150 0158 0072 9929 3728 (Harç Hesabı)

11. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

TELEFON 0 (224) 273 34 70 – 0 (224) 272 50 04 Dahili : 1597
VERGİ DAİRESİ ULUDAĞ V.D.
VERGİ NO 1910481491
BANKA HESAP NO (IBAN) Vakıf Bank – TR 5900 0150 0158 0072 9050 0062
BANKA HESAP NO (IBAN) Vakıf Bank – TR 0700 0150 0158 0072 9930 3166 ( Harç Hesabı)

12. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

TELEFON 0 (224) 273 34 70 – 0 (224) 272 50 04 Dahili : 1741
VERGİ DAİRESİ ULUDAĞ V.D.
VERGİ NO 1910541419
BANKA HESAP NO (IBAN) Vakıf Bank – TR 0900 0150 0158 0072 9050 0089
BANKA HESAP NO (IBAN) Vakıf Bank – TR 2000 0150 0158 0072 9930 3417 (Harç Hesabı)

13. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

TELEFON 0 (224) 273 34 70 – 0 (224) 272 50 04 Dahili : 1739
VERGİ DAİRESİ ULUDAĞ V.D.
VERGİ NO 0010631200
BANKA HESAP NO (IBAN) Vakıf Bank – TR 0200 0150 0158 0072 9050 0118

14. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

TELEFON 0 (224) 273 34 70 – 0 (224) 272 50 04 Dahili : 1819
VERGİ DAİRESİ ULUDAĞ V.D.
VERGİ NO 6433072730
BANKA HESAP NO (IBAN) Vakıf Bank – TR 2300 0150 0158 0072 9841 3097
BANKA HESAP NO (IBAN) Vakıf Bank – TR 0300 0150 0158 0072 9935 5133 (Harç Hesabı)

15. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

TELEFON 0 (224) 273 34 70 – 0 (224) 272 50 04 Dahili : 1820
VERGİ DAİRESİ ULUDAĞ V.D.
VERGİ NO 6430372747
BANKA HESAP NO (IBAN) Vakıf Bank – TR 0800 0150 0158 0072 9841 3076
BANKA HESAP NO (IBAN) Vakıf Bank – TR 7200 0150 0158 0072 9930 4712 (Harç Hesabı)

16. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

TELEFON 0 (224) 273 34 70 – 0 (224) 272 50 04 Dahili : 1821
VERGİ DAİRESİ ULUDAĞ V.D.
VERGİ NO 6420371290
BANKA HESAP NO (IBAN) Vakıf Bank – TR 9100 0150 0158 0072 9841 3037

17. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

TELEFON 0 (224) 273 34 70 – 0 (224) 272 50 04 Dahili : 1822
VERGİ DAİRESİ ULUDAĞ V.D.
VERGİ NO 6440364778
BANKA HESAP NO (IBAN) Vakıf Bank – TR 2300 0150 0158 0072 9841 3000
BANKA HESAP NO (IBAN) Vakıf Bank – TR 5100 0150 0158 0072 9930 7806 (Harç Hesabı)

18. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

TELEFON 0 (224) 273 34 70 – 0 (224) 272 50 04 Dahili : 1823
VERGİ DAİRESİ ULUDAĞ V.D.
VERGİ NO 6430372755
BANKA HESAP NO (IBAN) Vakıf Bank – TR 4200 0150 0158 0072 9841 2949
BANKA HESAP NO (IBAN) Vakıf Bank – TR 5000 0150 0158 0072 9935 5160 (Harç Hesabı)

19. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

TELEFON 0 (224) 273 34 70 – 0 (224) 272 50 04 Dahili : 1827
VERGİ DAİRESİ ULUDAĞ V.D.
VERGİ NO 6430372763
BANKA HESAP NO (IBAN) Vakıf Bank – TR 5600 0150 0158 0072 9841 2891

20. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

TELEFON 0 (224) 273 34 70 – 0 (224) 272 50 04 Dahili : 1828
VERGİ DAİRESİ ULUDAĞ V.D.
VERGİ NO 9810630909
BANKA HESAP NO (IBAN) Vakıf Bank – TR 4700 0150 0158 0072 9841 2762

Adresi: Bursa Adliyesi Ek Hizmet Binası – Hacı İlyas Mh. 3. Keskin Sk. No : 2 Osmangazi – BURSA
Harita bilgisi:

İstanbul icra daireleri IBAN numaraları (Çağlayan Adliyesi)

İSTANBUL İCRA DAİRELERİ İBAN NUMARALARI

DAİRESİ

EMANET KASA HS. IBAN NO

HARÇ VE VERGİLER IBAN NO

CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO

İSTANBUL 1.İCRA

TR680001500158007264713905

TR170001500158007299460417

TR730001500158007300568895

DAİRESİ

EMANET KASA HS. IBAN NO

HARÇ VE VERGİLER IBAN NO

CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO

İSTANBUL 2.İCRA

TR020001500158007264298575

TR870001500158007299287467

TR840001500158007300568988

DAİRESİ

EMANET KASA HS. IBAN NO

HARÇ VE VERGİLER IBAN NO

CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO

İSTANBUL 3.İCRA

TR070001500158007265090490

TR440001500158007299319184

TR930001500158007300569020

DAİRESİ

EMANET KASA HS. IBAN NO

HARÇ VE VERGİLER IBAN NO

CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO

İSTANBUL 4.İCRA

TR130001500158007265091352

TR380001500158007299651129

TR860001500158007300569049

DAİRESİ

EMANET KASA HS. IBAN NO

HARÇ VE VERGİLER IBAN NO

CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO

İSTANBUL 5.İCRA

TR500001500158007265091753

TR250001500158007299831104

TR680001500158007300569082

DAİRESİ

EMANET KASA HS. IBAN NO

HARÇ VE VERGİLER IBAN NO

CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO

İSTANBUL 6.İCRA

TR150001500158007265091898

TR560001500158007299360193

TR280001500158007300569123

DAİRESİ

EMANET KASA HS. IBAN NO

HARÇ VE VERGİLER IBAN NO

CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO

İSTANBUL 7.İCRA

TR250001500158007265092009

TR860001500158007299352281

TR820001500158007300569218

DAİRESİ

EMANET KASA HS. IBAN NO

HARÇ VE VERGİLER IBAN NO

CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO

İSTANBUL 8.İCRA

TR950001500158007265092107

TR770001500158007299352346

TR650001500158007300569427

DAİRESİ

EMANET KASA HS. IBAN NO

HARÇ VE VERGİLER IBAN NO

CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO

İSTANBUL 9.İCRA

TR970001500158007265092168

TR490001500158007300570103

TR630001500158007300569463

DAİRESİ

EMANET KASA HS. IBAN NO

HARÇ VE VERGİLER IBAN NO

CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO

İSTANBUL 10.İCRA

TR140001500158007265092207

TR540001500158007299371190

TR400001500158007300569489

DAİRESİ

EMANET KASA HS. IBAN NO

HARÇ VE VERGİLER IBAN NO

CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO

İSTANBUL 11.İCRA

TR510001500158007262224609

TR630001500158007299352986

TR600001500158007300569517

DAİRESİ

EMANET KASA HS. IBAN NO

HARÇ VE VERGİLER IBAN NO

CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO

İSTANBUL 12.İCRA

TR520001500158007265092299

TR160001500158007299353638

TR040001500158007300569555

DAİRESİ

EMANET KASA HS. IBAN NO

HARÇ VE VERGİLER IBAN NO

CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO

İSTANBUL 13.İCRA

TR100001500158007265092376

TR820001500158007299352256

TR240001500158007300569583

DAİRESİ

EMANET KASA HS. IBAN NO

HARÇ VE VERGİLER IBAN NO

CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO

İSTANBUL 14.İCRA

TR070001500158007265092527

TR170001500158007299353135

TR540001500158007300569608

15 – 16 – 17 nci icra daireleri İFLAS işlemlerine baktığından,

1 – 2 – 3 İFLAS daireleri olarak sayfanın sonundadır.

DAİRESİ

EMANET KASA HS. IBAN NO

HARÇ VE VERGİLER IBAN NO

CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO

İSTANBUL 18.İCRA

TR360001500158007290496984

TR770001500158007299374850

TR970001500158007300569627

DAİRESİ

EMANET KASA HS. IBAN NO

HARÇ VE VERGİLER IBAN NO

CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO

İSTANBUL 19.İCRA

TR100001500158007290498519

TR810001500158007299353826

TR900001500158007300569656

DAİRESİ

EMANET KASA HS. IBAN NO

HARÇ VE VERGİLER IBAN NO

CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO

İSTANBUL 20.İCRA

TR300001500158007265083092

TR040001500158007299379171

TR610001500158007300569693

DAİRESİ

EMANET KASA HS. IBAN NO

HARÇ VE VERGİLER IBAN NO

CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO

İSTANBUL 21.İCRA

TR150001500158007273257843

TR650001500158007299371477

TR590001500158007300569923

DAİRESİ

EMANET KASA HS. IBAN NO

HARÇ VE VERGİLER IBAN NO

CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO

İSTANBUL 22.İCRA

TR760001500158007290500241

TR840001500158007299353578

TR300001500158007300569960

DAİRESİ

EMANET KASA HS. IBAN NO

HARÇ VE VERGİLER IBAN NO

CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO

İSTANBUL 23.İCRA

TR800001500158007279989928

TR320001500158007299379249

TR770001500158007300570084

DAİRESİ

EMANET KASA HS. IBAN NO

HARÇ VE VERGİLER IBAN NO

CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO

İSTANBUL 24.İCRA

TR340001500158007279989689

TR570001500158007299355519

TR610001500158007300570081

DAİRESİ

EMANET KASA HS. IBAN NO

HARÇ VE VERGİLER IBAN NO

CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO

İSTANBUL 25.İCRA

TR250001500158007290502323

TR680001500158007299352120

TR020001500158007300570076

DAİRESİ

EMANET KASA HS. IBAN NO

HARÇ VE VERGİLER IBAN NO

CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO

İSTANBUL 26.İCRA

TR480001500158007272670399

TR920001500158007299348002

TR130001500158007300570072

DAİRESİ

EMANET KASA HS. IBAN NO

HARÇ VE VERGİLER IBAN NO

CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO

İSTANBUL 27.İCRA

TR710001500158007279989799

TR640001500158007299356945

TR890001500158007300570062

DAİRESİ

EMANET KASA HS. IBAN NO

HARÇ VE VERGİLER IBAN NO

CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO

İSTANBUL 28.İCRA

TR800001500158007290502206

TR420001500158007299354334

TR960001500158007300570033

DAİRESİ

EMANET KASA HS. IBAN NO

HARÇ VE VERGİLER IBAN NO

CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO

İSTANBUL 29.İCRA

TR840001500158007279989856

TR560001500158007299353015

TR760001500158007300570005

DAİRESİ

EMANET KASA HS. IBAN NO

HARÇ VE VERGİLER IBAN NO

CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO

İSTANBUL 30.İCRA

TR080001500158007292558641

TR600001500158007299355950

TR500001500158007300569988

DAİRESİ

EMANET KASA HS. IBAN NO

HARÇ VE VERGİLER IBAN NO

CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO

İSTANBUL 31.İCRA

TR290001500158007279989973

TR070001500158007299352442

TR940001500158007300569972

DAİRESİ

EMANET KASA HS. IBAN NO

HARÇ VE VERGİLER IBAN NO

CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO

İSTANBUL 32.İCRA

TR580001500158007266882811

TR740001500158007299352012

TR850001500158007300569940

DAİRESİ

EMANET KASA HS. IBAN NO

HARÇ VE VERGİLER IBAN NO

CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO

İSTANBUL 33.İCRA

TR430001500158007290497052

TR370001500158007299371399

TR060001500158007300569713

DAİRESİ

EMANET KASA HS. IBAN NO

HARÇ VE VERGİLER IBAN NO

CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO

İSTANBUL 34.İCRA

TR280001500158007267020412

TR320001500158007299347918

TR020001500158007300569688

DAİRESİ

EMANET KASA HS. IBAN NO

HARÇ VE VERGİLER IBAN NO

CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO

İSTANBUL 35.İCRA

TR490001500158007267020325

TR280001500158007299346438

TR150001500158007300569648

DAİRESİ

EMANET KASA HS. IBAN NO

HARÇ VE VERGİLER IBAN NO

CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO

İSTANBUL 36.İCRA

TR020001500158007292558555

TR780001500158007299357178

TR430001500158007300569629

DAİRESİ

EMANET KASA HS. IBAN NO

HARÇ VE VERGİLER IBAN NO

CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO

İSTANBUL 37.İCRA

TR700001500158007290497051

TR460001500158007299371431

TR930001500158007300569602

İSTANBUL İFLAS DAİRELERİ İBAN NUMARALARI

DAİRESİ

EMANET KASA HS. IBAN NO

HARÇ VE VERGİLER IBAN NO

CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO

İSTANBUL 1.İFLAS

TR290001500158007265092810

TR750001500158007299442883

TR260001500158007300570711

DAİRESİ

EMANET KASA HS. IBAN NO

HARÇ VE VERGİLER IBAN NO

CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO

İSTANBUL 2.İFLAS

TR220001500158007265092839

TR240001500158007300570844

TR760001500158007300570878

DAİRESİ

EMANET KASA HS. IBAN NO

HARÇ VE VERGİLER IBAN NO

CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO

İSTANBUL 3.İFLAS

TR550001500158007265092924

TR950001500158007299437964

TR200001500158007300570916